Day: May 27, 2019

Categories articles

อย่าดูถูกลูกตัวเอง

คุณพ่อคุณแม่บางบ้าน ชอบดูถูกลูกตัวเอง แม้จะไม่ได้ตั้งใจ เพียงเพราะเชื่อในสิ่งที่เห็นในปัจจุบันว่าลูกไม่เก่ง ลูกทำไม่ได้ แต่เพราะเชื่อแบบนั้นแหละครับ ที่ทำให้ลูกยังเป็นแบบนี้