Day: July 9, 2019

Categories articles

เมื่อกลัวความล้มเหลว … ก็เท่ากับปิดโอกาสในชีวิต

วันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความล้มเหลว ที่จะนำมาให้ได้อ่านกันครับ เป็นเรื่องราวของเด็กเก่งคนหนึ่ง ที่เดินกลับมาบอกเราในวันที่เขาเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วว่า