Day: July 15, 2019

Categories articles

3 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกโรงเรียนอินเตอร์ให้ลูก

สมัยนี้ มีโรงเรียนอินเตอร์เกิดขึ้นในประเทศไทยมากมาย สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะพิจารณาเลือกโรงเรียนอินเตอร์ให้กับลูก สมควรเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องพิจารณาให้ดี บางคนเข้าใจผิดว่าแค่เป็นโรงเรียนอินเตอร์ก็ถือว่าดีแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกอะไรมาก ๆ เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน ซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดเป็นอย่างมาก วันนี้เรามาดูกันครับว่า 3 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกโรงเรียนอินเตอร์ให้กับลูก มีอะไรบ้าง อย่างแรก หลักสูตรที่ใช้และความเข้าใจในหลักสูตร โรงเรียนอินเตอร์แต่ละแห่งอาจใช้หลักสูตรไม่เหมือนกัน สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้คือโรงเรียนที่กำลังจะเลือกนั้นใช้หลักสูตรอะไร เป็นระบบไหนเป็นของประเทศไหน และไม่ใช่แค่รู้ชื่อหลักสูตร แต่ต้องรู้ด้วยว่าลักษณะที่สำคัญของหลักสูตรนั้นคืออะไร และที่สำคัญมาก ๆ ก็คือ โรงเรียนมีความเข้าใจในหลักสูตรมากแค่ไหน อย่างเช่น...