Day: July 27, 2019

Categories articles

ไม่อยากให้ลูกไปเรียนอังกฤษ เดี๋ยวไม่มี connection ในไทย

คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ ท่านกังวงเรื่องนี้หนักมาก กลัวว่าลูกไปเรียนที่อังกฤษแล้วเดี๋ยวลูกเรียนจบกลับมาแล้วจะไม่มี connection ในเมืองไทย เพราะจากบ้านจากเมืองไปนานและไม่มีเพื่อนที่เมืองไทยเลย หลาย ๆ บ้านบอกว่าอย่างน้อยขอให้เรียนจบ A-level ที่เมืองไทยก่อนแล้วค่อยไปตอนปริญญาตรี บางบ้านบอกว่าอย่างน้อยขอให้จบปริญญาตรีที่ไทย แล้วค่อยไปต่อปริญญาโทที่เมืองนอก เดี๋ยวกลับมาทำงานแล้วจะลำบากถ้าไม่รู้จักใครที่นี่