Day: September 19, 2019

Categories articles

รู้จัก BTEC หลักสูตรสายอาชีพจากประเทศอังกฤษ

เมื่อพูดถึงหลักสูตรอังกฤษ เรามักจะนึกถึงหลักสูตร IGCSE/GCSE และ A-level เพราะเป็นหลักสูตรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศอังกฤษ และ นอกประเทศอังกฤษในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย แต่จริง ๆ แล้วหลักสูตรจากประเทศอังกฤษนั้นยังมีอีกหลายหลักสูตรมาก ๆ และวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักสูตรจากประเทศอังกฤษอีกตัวหนึ่ง ที่เริ่มมีคนพูดถึงกันมากขึ้น นั่นคือหลักสูตรที่มีชื่อว่า BTEC ครับ