Day: October 10, 2019

Categories articlesschool

ทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงควรพาลูกไปงาน BESSA 2019 ที่สิงคโปร์ ?

วันนี้ผมจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ ไปงาน Education Fair กันครับ เพียงแต่ว่างานนี้ต้องลงทุนลงแรงกันหน่อย เพราะว่างานจัดที่สิงคโปร์ครับ