Day: October 27, 2019

Categories articles

Kintsugi : มีชีวิตที่ดีงาม ด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาด

บางคนกล่าวเอาไว้ว่า "ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ แค่เพียงเราเลือกที่จะเรียนรู้จากมัน" เป็นประโยคที่ฟังดูดีทีเดียวครับ และเชื่อไหมครับว่าบ่อยครั้งที่ความผิดพลาดได้กลายเป็นบ่อเกิดของสิ่งที่งดงามที่สุดในชีวิต คราวนี้ดูเหมือนจะเป็นประโยคที่ฟังดูเกินจริงไปบ้าง แต่มันไม่เกินจริงไปหรอกครับ เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่น และนี่คือเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับ