Day: December 11, 2019

Categories articles

ยิ่งให้ ยิ่งได้ : เคล็ดลับความสุข ความสำเร็จ

มุกเป็นเด็กเรียนเก่ง ขยัน และเป็นคนที่ตารางชีวิตแน่นมาก ๆ ทุก ๆ วันหลังเลิกเรียน มุกจะไปสอนหนังสือให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ชั้นปีที่เล็กกว่า บางวันก็ชวนเพื่อน ๆ มานั่งอ่านหนังสือด้วยกัน โดยอาสาที่จะเป็นคนติวให้ มุกเรียนเก่งและทำคะแนนได้ดีในทุกวิชา เพราะฉะนั้นเมื่อต้องไปสอนหนังสือให้กับเด็กเล็ก ๆ ก็จะรับสอนทุกวิชา และเมื่อจับกลุ่มอ่านหนังสือกับเพื่อน มุกก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการติวทุกวิชาให้กับเพื่อน ๆ