Day: December 26, 2019

Categories articles

เราจะทิ้งอะไร เอาไว้ในปีนี้ ?

เอาเป็นว่าถ้าไหน ๆ จะลองกันสักตั้ง ปีใหม่นี้จะต้องดีกว่าเดิม เราควรจะทิ้งอะไรไว้ข้างหลังแล้วไม่เอาติดตัวไปในปีหน้าบ้าง สิ่งเหล่านี้อาจพอเป็นแนวทางให้กับท่านผู้อ่านได้บ้างนะครับ