Day: January 10, 2020

Categories articles

สิ่งที่เด็ก ๆ มักผิดพลาดในการสอบ

ในการสอบ IGCSE และ A-level แม้เด็ก ๆ จะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี แต่ก็มีบางอย่างที่เป็นความผิดพลาดที่อาจรุนแรงถึงขั้นทำให้เด็ก ๆ สอบตกได้เลยทีเดียว ปัญหาคือบ่อยครั้งเด็ก ๆ ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นเรื่องใหญ่ และเมื่อเกรดออกมาแล้ว น้อยกว่าที่คิด หรือถึงขั้นว่าได้ ungraded ก็สายไปเสียแล้วที่จะไปเรียกร้องอะไรได้