Day: January 13, 2020

Categories articles

เราจะเรียนหมอได้ไหม และจะเป็นหมอที่ดีได้ไหม ?

สิ่งที่ผิดพลาดที่สุดของคนที่อยากเป็นหมอหลาย ๆ คนก็คือ เรียนเก่งอย่างเดียว แต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหมอเลย บางคนอาจบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไร เพราะอย่างบ้านเราเรียนเก่ง สอบได้คะแนนดี ๆ ก็เข้าไปเรียนหมอกันได้แล้ว ค่อยไปรู้เรื่องเกี่ยวกับหมอตอนนั้นก็ได้ ซึ่งความคิดแบบนี้แหละที่นำมาซึ่งความสูญเสียหลาย ๆ อย่าง