Day: July 13, 2020

Categories articles

BMAT คืออะไร ?

ใครอยากเป็นหมอคงเคยได้ยินคำว่า BMAT เพราะมันคือชื่อของข้อสอบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดว่า ผู้สอบมีความ Born to be ที่จะเป็นหมอมากแค่ไหน ซึ่งปัจจุบันนี้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกคนเข้าไปเรียนหมอในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศอังกฤษ และ ประเทศไทยด้วย