Day: July 27, 2020

Categories articles

5 สิ่งสำคัญที่ต้องมีใน Personal Statement เพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

Personal Statement คือการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเอง เพื่อจูงใจมหาวิทยาลัยที่อังกฤษว่าเรานั้น Born to be จริง ๆ โดยความท้าทายคือ จำกัดความยาวแค่ 4,000 ตัวอักษร ลองคิดภาพว่า เราจะเล่าเรื่องทั้งชีวิตของเราอย่างไร ให้เลือกแค่นั้น แล้วทำให้มหาวิทยาลัยที่อังกฤษเชื่อได้ว่า เรานั้นเกิดมาเพื่อที่จะเรียนสิ่งนี้จริง ๆ