Day: August 3, 2020

Categories articles

เกรด A-level ออก 13 August นี้ ต้องทำอะไรบ้าง ?

ไม่ใช่แค่รู้เกรด A-level แต่วันที่ 13 August นี้ เราจะได้รู้ด้วยว่าเราจะได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยไหน แน่นอนว่าความสมหวังไม่สามารถเป็นของทุกคนได้ แต่เรามารู้วิธีเตรียมตัวกัน เพื่อให้สุดท้ายเรายังได้ที่เรียนหรือทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตกันครับ