Day: October 14, 2020

Categories articles

โตไปไม่รอด … ถ้าไม่ฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็ก

โลกแห่งการทำงานมันยาก ... แต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับบางคนที่ฝึกฝนตัวเองมาเป็นอย่างดีตั้งแต่วัยเด็ก ไม่ได้หมายถึงการเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง การเรียนหนังสือได้ดี ทำเกรดได้ดี ทำคะแนนสอบได้ดีเพียงเท่านั้น นั่นมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ยังมี Skills อีกมากมายที่โลกของเราได้หยิบยื่นโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เด็กหลายคนไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น ครั้นจะมาฝึกเอาตอนโต บางทีก็สายเสียแล้ว