Day: January 8, 2021

Categories articles

เรียนออนไลน์ : เปลี่ยนวิกฤต ให้เป็นโอกาส

สำหรับหลาย ๆ คนการเรียนออนไลน์คือวิกฤต แต่ในทุกวิกฤต ย่อมมีโอกาสหลาย ๆ อย่างที่ซ่อนอยู่ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่