Day: May 20, 2021

Categories articles

3 ขั้นตอน พิชิตเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่ฝันไว้

อาจมีบางคนที่เริ่มลงมือที่จะเดินไปสู่เป้าหมาย แต่ไปได้ไม่นานก็ล้มเลิกไป หรือไม่ก็เปลี่ยนเป้าหมาย ลดขนาดของความฝัน บางครั้งการเปลี่ยนเป้าหมายก็เป็นเรื่องที่ดี ถ้ามันคือการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองจริง ๆ แต่บางคนก็หันเหจากความตั้งใจเดิมเพียงเพราะไม่เชื่อมั่นในตัวเอง และกลัวที่จะต้องเจ็บปวดหัวใจก็เท่านั้น