Day: July 15, 2021

Categories articlesuniversity

ต้องทำอะไร ในวันรู้ผล A-level

ในวันที่รู้ผล A-level นั้นต้องทำอะไรบ้าง ถ้าได้ University ที่ต้องการแล้ว ต้องทำอย่างไร ถ้าไม่ได้ที่ต้องการ หรืออยากเปลี่ยนใจ มีทางเลือกไหนที่สามารถทำได้บ้าง คำตอบอยู่ตรงนี้แล้วครับ