Month: January 2022

Categories articles

รีวิว : รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง หลังเรียนจบ ด้วย Career Test

ประสบการณ์ของคนวัยทำงานที่ได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง จากการทำ Career test เผืเผื่อใครที่เพิ่งเรียนจบหรือทำงานแล้ว อยากรู้จักตัวตนให้มากขึ้นนะคะ

Categories articles

เลือก IGCSE อย่างไร ให้ถูกต้อง

ต้นปีแบบนี้ น้อง ๆ Year 9 หลายคนคงได้รับแบบฟอร์มเลือกวิชา IGCSE จากโรงเรียนแล้ว คำถามที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือ จะเลือกวิชาอะไรดี บางวิชาเคยเรียนมาแล้ว แต่บางวิชาก็ไม่เคยเรียนมาก่อน จะเลือกอย่างไรให้ถูกต้อง เรามาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับ