Day: January 23, 2022

Categories articles

เลือก IGCSE อย่างไร ให้ถูกต้อง

ต้นปีแบบนี้ น้อง ๆ Year 9 หลายคนคงได้รับแบบฟอร์มเลือกวิชา IGCSE จากโรงเรียนแล้ว คำถามที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือ จะเลือกวิชาอะไรดี บางวิชาเคยเรียนมาแล้ว แต่บางวิชาก็ไม่เคยเรียนมาก่อน จะเลือกอย่างไรให้ถูกต้อง เรามาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับ