Day: January 28, 2022

Categories articles

รีวิว : รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง หลังเรียนจบ ด้วย Career Test

ประสบการณ์ของคนวัยทำงานที่ได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง จากการทำ Career test เผืเผื่อใครที่เพิ่งเรียนจบหรือทำงานแล้ว อยากรู้จักตัวตนให้มากขึ้นนะคะ