Category: articles

Categories articles

ทำไมถึงควรเริ่มเรียน IGCSE ตั้งแต่ Year 9

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงแค่ว่า คน ๆ หนึ่งจะต้องใช้ความพยายามระดับไหน ในการสอบเข้า LSE (London School of Economics), Imperial College London, และ UCL (University College London)

Categories articles

ผลสอบ Mock exam ไม่ดี อย่านิ่งนอนใจ ภัยกำลังจะมา

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงแค่ว่า คน ๆ หนึ่งจะต้องใช้ความพยายามระดับไหน ในการสอบเข้า LSE (London School of Economics), Imperial College London, และ UCL (University College London)

Categories articles

5 ข้อ โรงเรียนแหกตา ต้องระวัง !

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงแค่ว่า คน ๆ หนึ่งจะต้องใช้ความพยายามระดับไหน ในการสอบเข้า LSE (London School of Economics), Imperial College London, และ UCL (University College London)

Categories articles

กรณีศึกษา : เส้นทางหลัง จบ ม.3 สู่มหาวิทยาลัยระดับท็อปที่อังกฤษ

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงแค่ว่า คน ๆ หนึ่งจะต้องใช้ความพยายามระดับไหน ในการสอบเข้า LSE (London School of Economics), Imperial College London, และ UCL (University College London)

Categories articles

อยากให้ลูกเป็นคนขี้แพ้ ก็สอนให้เขาทำอะไรแค่พอผ่าน

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงแค่ว่า คน ๆ หนึ่งจะต้องใช้ความพยายามระดับไหน ในการสอบเข้า LSE (London School of Economics), Imperial College London, และ UCL (University College London)