เพื่อให้มีความพร้อมในการสอบ IGCSE ในตอน Year 11 เราจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมกันตั้งแต่ก่อนขึ้น Year 11 ค่ะ เพราะเนื้อหาที่เรียนเยอะขึ้น ต้องใช้ความสม่ำเสมอในการอ่านหนังสือและทำแบบฝึกหัดมากขึ้น หากเตรียมตัวช้า ก็จะทำให้เราทำไม่ทันและรวน ในบทความนี้จะมาบอกขั้นตอนในการเตรียมตัวเองให้มีความพร้อมก่อนสอบกันค่ะ

ให้เราทำความคุ้นเคยกับวิชา หัวข้อที่สำคัญที่เราต้องจำให้ได้รวมไปถึงหลักสูตรที่เราเรียนอยู่

ก่อนอื่น เมื่อเราเลือกวิชาไหนมาแล้วให้ลองศึกษา Syllabus ในแต่ละวิชาให้เข้าใจ เพราะถ้าเราเข้าใจเนื้อหาที่จำเป็นแล้ว เราก็จะได้อ่านได้ตรงกับเนื้อหา ทำแบบฝึกหัดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เนื้อหาที่ใช้สอบใน IGCSE จะตรงตามกับ Syllabus เพราะฉะนั้นหากหลงทางในระหว่างที่เรียนให้กลับไปดูว่าในแต่ละวิชาที่เราเลือกเรียนมานั้นเราต้องรู้อะไรบ้าง ก็จะช่วยให้เราโฟกัสได้ตรงจุดมากขึ้น

ให้หาวิธีในการทำ note-taking ที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

เนื้อหาที่ใช้เรียนใน IGCSE มีเยอะมากขึ้นและแบ่งเป็นวิชาอย่างชัดเจน เพื่อให้เราจำได้ทุกวิชาเราต้องหาวิธีจดโน้ตที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด เพื่อที่เมื่อตอนมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเราจะได้เข้าใจได้ การจดโน้ตที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่แรกมีความสำคัญอย่างมากเพราะช่วยลดระยะเวลาในการอ่านซ้ำได้และเมื่อกลับมาอ่านใหม่ก็ยังเข้าใจได้อยู่

ให้หาวิธีที่ทำให้เราจำได้ดีที่สุด

นอกจากนั้นเราต้องจำเนื้อหาให้ได้ มีวิธีในการจำหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบในการเรียนของผู้เรียนด้วย บางคนเรียนรู้ได้ดีผ่านการฟังก็แนะนำให้ฟังเยอะขึ้น บางคนเรียนรู้ได้ดีผ่านมองเห็น แนะนำให้อ่านให้เยอะขึ้น บางคนเรียนรู้ได้ดีผ่านการลงมือทำ แนะนำให้ทำแบบฝึกหัดมากขึ้น หรือไปลองเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยให้เราคุ้นชินกับเนื้อหาที่เราเรียนรู้

ให้ฝึกฝนทำ Past Papers

เมื่อเรามีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนแล้ว ให้ลองฝึกทำ Past Papers ให้มากขึ้น และฝึกดู mark scheme ด้วยตัวเองให้ได้ เพราะการทำข้อสอบเก่าจะทำให้เรารู้ว่ารูปแบบการถามเป็นอย่างไร จะต้องตอบอย่างไรเพื่อให้ตรงตาม Keyword ที่ถูกต้อง เพื่อให้เราจำได้ต้องฝึกทำ Past Papers บ่อยขึ้นและยิ่งถ้าได้ทำย้อนหลังหลาย ๆ ปี ก็ช่วยให้เราคุ้นชินกับคำถามและวิธีการตอบมากขึ้น เมื่อไปทำข้อสอบจริงก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ

ให้ตั้งเป้าหมายระยะยาว

หลายคนไม่รู้ว่าตัวเองเรียนไปทำไม หรือไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้เรามี Passion ในการเรียนที่มากขึ้นและระยะยาว แนะนำให้ตั้งเป้าหมายให้ยาวขึ้น เช่น จะเข้ามหาวิทยาลัยไหนและเรียนคณะอะไร? จบไปแล้วมองตัวเองอย่างไร? จะทำงานแบบไหน? จะทำอะไรเพื่อสังคมต่อไป? เรามีความตั้งใจมากแค่ไหนที่จะเรียนในสิ่งนี้? ให้เราถามตัวเองให้มาก ๆ เพื่อให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะเรียนต่อ ก็จะช่วยให้เรามีไฟอยู่เสมอและดำเนินตามแผนที่เราวางไว้โดยไม่หลงทางค่ะ