Tag: economics

Categories articles

Business Studies ง่ายกว่า Economics จริงหรือไม่ ใน IGCSE ?

นี่น่าจะเป็นหนึ่งในความกังวลของหลาย ๆ บ้าน ว่าถ้าลูกไปเรียนหมอที่อังกฤษแล้ว จะกลับมาเป็นหมอที่ไทยได้หรือไม่ คำตอบคือได้ครับ แต่ไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วกลับมาเป็นหมอที่ไทยได้ทันที มันมีขั้นตอนบางอย่างที่ต้องทำให้เรียบร้อย ซึ่งบางอย่างต้องทำตั้งแต่ก่อนไปเรียนเลยเสียด้วยซ้ำไป ในบทความนี้เราจะมาดูเรื่องนี้กันนะครับ จะเป็นหมอที่ไทยได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใช่ครับ อันนี้คือเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของการจะได้เป็นหมอ ก็คือต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งการจะได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมมานั้นจะต้องมีการสอบ แต่ก่อนที่จะไปสอบได้นั้น เราต้องมีคุณสมบัติ 2 อย่างนี้ครับ เราเรียนจบจากสถาบันทางการแพทย์ที่แพทยสภาให้การยอมรับ เรามีประสบการณ์การทำงานในฐานะแพทย์ฝึกหัด 1 ปี หรือ...

Categories school

เตรียมพร้อมสู่การเรียน Engineering และ Economics ที่ Abbey College Cambridge

นี่น่าจะเป็นหนึ่งในความกังวลของหลาย ๆ บ้าน ว่าถ้าลูกไปเรียนหมอที่อังกฤษแล้ว จะกลับมาเป็นหมอที่ไทยได้หรือไม่ คำตอบคือได้ครับ แต่ไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วกลับมาเป็นหมอที่ไทยได้ทันที มันมีขั้นตอนบางอย่างที่ต้องทำให้เรียบร้อย ซึ่งบางอย่างต้องทำตั้งแต่ก่อนไปเรียนเลยเสียด้วยซ้ำไป ในบทความนี้เราจะมาดูเรื่องนี้กันนะครับ จะเป็นหมอที่ไทยได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใช่ครับ อันนี้คือเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของการจะได้เป็นหมอ ก็คือต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งการจะได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมมานั้นจะต้องมีการสอบ แต่ก่อนที่จะไปสอบได้นั้น เราต้องมีคุณสมบัติ 2 อย่างนี้ครับ เราเรียนจบจากสถาบันทางการแพทย์ที่แพทยสภาให้การยอมรับ เรามีประสบการณ์การทำงานในฐานะแพทย์ฝึกหัด 1 ปี หรือ...