Career Test

Career Test

โตขึ้นจะเป็นอะไร ยังไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักตัวเองตั้งแต่วัยที่เหมาะสม (วัย 13 ขวบคือก่อนขึ้น Year 9 หรือ Grade 8) แล้ววางแผนการเรียน วางแผนกิจกรรม วางแผนการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นตัวเองที่สุด แล้วเดินตามแผนนั้นจนไปถึงเป้าหมาย สุดท้ายคำถามว่าโตขึ้นจะเป็นอะไร จะได้รับคำตอบอย่างถูกต้องที่สุด

และนั่นคือหน้าที่ของ Career Test ในการทำให้เด็ก ๆ รู้จักตัวเองมากขึ้นครับ

Career Test จะทำให้เด็ก ๆ รู้จักตัวเองใน 3 แง่มุมหลัก ๆ คือ

  • ความสนใจ (Interest) สิ่งที่เด็ก ๆ ให้ความสนใจคืออะไร ทั้งในแง่ของการเรียน กิจกรรม และเรื่องของความสัมพันธ์
  • บุคลิกภาพ (Personality) ตัวตนที่เด็ก ๆ เป็นทั้งในแง่การทำงาน การเรียนรู้ วิธีคิด และ วิธีการใช้ชีวิต
  • ความถนัด (Aptitude) ทักษะที่เด็ก ๆ มีทั้ง 7 ด้านหลัก

ซึ่งการรู้จักตัวเองในแง่มุมต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้ เราสามารถช่วยวางแผนต่อได้ในหลาย ๆ เรื่องดังต่อไปนี้

  • อาชีพที่ควรทำในอนาคตที่เหมาะกับคนที่มีลักษณะแบบนี้
  • คอร์สในมหาวิทยาลัยระดับท็อปโลกที่ต้องการคนที่มีลักษณะแบบนี้เข้าไปเรียน
  • หลักสูตรและวิชาที่เหมาะสมกับเขา (Key Subjects) ที่เขาควรเลือก ไม่ว่าจะเป็นระดับ IGCSE, A-level, IB หรือหลักสูตรใด ๆ ก็ตาม
  • โรงเรียนที่เหมาะกับเขาที่จะส่งเสริมความเป็นตัวเขาได้อย่างแท้จริง
  • กิจกรรมที่ควรทำ เช่น Summer School ที่ควรไป Work Experience ที่ควรทำ หนังสือที่ควรอ่าน เป็นต้น

นอกจากนี้ เราเน้นการวางแผนร่วมกันปีต่อปี เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงให้สามารถปรับแผนได้อย่างเหมาะสมที่สุดกับตัวของเด็ก ๆ จริง ๆ

สนใจทำ Career Test หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยครับ

โทรศัพท์ : 084-320-1789
Line: @apsthai