Category: articles

Categories articles

ทำไมเด็กโรงเรียนระบบอเมริกัน ก็ต้องทำ Career Test

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงแค่ว่า คน ๆ หนึ่งจะต้องใช้ความพยายามระดับไหน ในการสอบเข้า LSE (London School of Economics), Imperial College London, และ UCL (University College London)

Categories articles

รีวิว : รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง หลังเรียนจบ ด้วย Career Test

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงแค่ว่า คน ๆ หนึ่งจะต้องใช้ความพยายามระดับไหน ในการสอบเข้า LSE (London School of Economics), Imperial College London, และ UCL (University College London)

Categories articles

Assessment Tests : ประตูด่านแรกสู่การเข้าโรงเรียนชั้นนำที่อังกฤษ

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงแค่ว่า คน ๆ หนึ่งจะต้องใช้ความพยายามระดับไหน ในการสอบเข้า LSE (London School of Economics), Imperial College London, และ UCL (University College London)

Categories articles

การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยทำได้โดยผ่านการทำ EPQ

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงแค่ว่า คน ๆ หนึ่งจะต้องใช้ความพยายามระดับไหน ในการสอบเข้า LSE (London School of Economics), Imperial College London, และ UCL (University College London)

Categories articlesuniversity

3 ข้อคิด เรียนมหาวิทยาลัยให้รอด

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงแค่ว่า คน ๆ หนึ่งจะต้องใช้ความพยายามระดับไหน ในการสอบเข้า LSE (London School of Economics), Imperial College London, และ UCL (University College London)