Author: IamFay

เป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่ง รักการท่องโลกเพราะได้เจอผู้คนใหม่หลากหลายเชื้อชาติ ชอบเรียนภาษาและวัฒนธรรมใหม่ ๆ เน้นเรียนรู้จากประสบการณ์ แม้ประสบการณ์ไม่เยอะแต่ชอบเล่า เลยอยากเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังค่ะ