ในการสอบเข้าโรงเรียนในอังกฤษ นอกเหนือจากผลการเรียนขั้นต่ำ 2 ปีแล้ว สิ่งที่ทางโรงเรียนจะขอให้เราทำเพิ่มก็คือให้เราสอบ Entrance Exam โดยส่วนใหญ่แล้ว Entrance Exam จะแบ่งตามช่วงอายุของผู้ที่สมัคร และในแต่ละการสอลเราสามารถเตรียมตัวได้ ในบทความนี้จะมาสรุปเนื้อหาให้คนที่สนใจสมัครเข้าเรียนที่อังกฤษกันค่ะ

สำหรับ Year 7-10

โดยส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนจะให้สอบวิชา English และ Maths และในบางโรงเรียนจะมีให้สอบ verbal และ non-verbal reasoning, sciences, humanities, modern languages และภาษา Latin ด้วย

สำหรับ Year 12

ในทุกโรงเรียนจะให้สอบวิชา English และส่วนใหญ่แล้วจะให้สอบวิชาที่เลือกใน A-Level และ IB โดยที่ข้อสอบจะมีความลึกพอ ๆ กับการสอบ A-Level และ IB เพราะฉะนั้นผู้ที่สอบจะต้องเตรียมระดับความรู้ของตัวเองให้เพียงพอด้วย

โดย Common Entrance Test ส่วนใหญ่ที่มักจะให้ลงสอบ มีดังนี้

ISEB Pre-Test

การสอบ Common Pre-Tests by ISEB หรือ Independent Schools Examinations Board) เป็นการสอบที่วัดความรู้ความสามารถของนักเรียนโดยวัดจากมาตรฐานอายุของผู้ลงสอบ โดยจะเหมาะสมกับนักเรียนในช่วง Year 6 หรือ Year 7 หรือคนที่จะสอบเข้า senior schools โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้สมัครสอบให้กับนักเรียน

รูปแบบการสอบ ISEB Pre-Test

  • การสอบเป็นแบบออนไลน์และเป็นคำถาม multiple-choice
  • การสอบประกอบไปด้วย Verbal Reasoning, Non-Verbal Reasoning, English และ Mathematics
  • การสอบใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง
  • สถานที่สอบมักจะเป็นโรงเรียนของตัวเอง โรงเรียนที่จะสมัครหรือ External Exam Centre ที่ได้รับการยอมรับอย่าง APSthai
  • ช่วงเวลาในการสอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 13 มิถุนายนของทุกปี

UKiset

ข้อสอบ UKiset เป็นข้อสอบเข้า Independent Schools ในอังกฤษ โดยจะให้นักเรียน International ที่เรียน English as a second language ในบางที่จะขอให้ยื่นไปพร้อมกับ School Report ในหลายที่ไม่ได้บังคับให้สอบแต่ว่าถ้ามีจะเป็นประโยชน์

รูปแบบการสอบ UKiset

CAT4

CAT4 test หรือ cognitive ability test ใช้เพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน โดยวัด verbalnon-verbalmathematical และ spatial reasoning ใช้เพื่อประเมินความสามารถที่ผู้เรียนได้

รูปแบบการสอบ CAT4

สำหรับน้องที่สนใจอยากจะสมัครโรงเรียนที่อังกฤษ สามารถเข้ามาปรึกษาทีมงาน APSthai ได้นะคะ ทางเรายินดีให้คำแนะนำตั้งแต่การเตรียมตัวสมัครสอบเลยค่ะ