ทันทีที่เปิดเทอม Year 13 ทุกอย่างจะยุ่งวุ่นวายไปหมด เพราะต้องสมัครเข้า University เพื่อจะไปเรียนในปีถัดไปให้เสร็จภายในเทอม 1 และสำหรับบางคนที่สมัครเข้า Top University อย่าง Oxford หรือ Cambridge รวมถึงการสมัครเข้า Medical School ต่าง ๆ ก็จะมีเวลาเพียงแค่ 1 เดือนหลังจากเปิดเทอมเท่านั้น

เพื่อให้การเปิดเทอม Year 13 นี้ เรามีความพร้อมมากที่สุด ลองตรวจสอบตัวเองดูว่าได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง

หมายเหตุสำคัญ : Check List เหล่านี้ ยิ่งเตรียมเร็วเท่าไรยิ่งดี ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงก่อน Year 13 ค่อยตรวจสอบ ใครอยู่ Year 9 ก็ควรเริ่มเตรียมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้เลย

 • ตอบตัวเองให้ได้ว่า จะเลือกเรียนสาขาวิชาไหนหรือคอร์สไหน ในระดับ University และการตอบได้นี้ควรตอบได้ลึกถึงขั้นสาขาวิชาย่อย ๆ อย่างเช่น ถ้าจะเลือกเรียนทางด้าน Engineering ก็ควรจะตอบได้ว่าเป็น Engineering ตัวไหน หรือ ถ้าจะเรียนทางด้าน Business ก็น่าจะต้องตอบได้ว่าหมายถึง Management, Finance, Marketing หรือหมายถึงสิ่งใด
 • เลือก University ที่มีคอร์สหรือสาขาวิชาที่เราต้องการจะสมัคร ซึ่งในการสมัคร UCAS Application นั้น เราจะเลือกได้สูงสุด 5 ที่ (ยกเว้น Medical School ที่เลือกได้ 4 ที่) เราอาจจะเริ่มจากการดูไว้ให้มากกว่า 5 ที่ แล้วค่อย ๆ เปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสีย จุดแข็งจุดอ่อนต่าง ๆ และที่สำคัญที่สุด คือ การดู Course Syllabus หรือหลักสูตรของเขาในคอร์สนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ตรงกับเราแค่ไหน คำว่าตรงกับเราในที่นี้ หมายถึงทั้งตรงกับเราทั้งในแง่ของความสนใจของเรา และ ตรงกับเราในเรื่องของคุณสมบัติที่เรามี
 • ตรวจสอบ Entry Requirements ของคอร์สของเราใน Universities ต่าง ๆ ที่เราจะเลือก เพื่อพิจารณาว่าเรามีคุณสมบัติที่จะสมัครได้หรือไม่ หรือยังต้องทำอะไรเพิ่มอีกบ้าง เพื่อให้สามารถสมัครได้ โดยคร่าว ๆ ของสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่
  • เกรด A-level หรือ IB ที่ต้องได้
  • เกรด IGCSE หรือเทียบเท่าที่ต้องได้ (ถ้ามี)
  • คะแนนสอบ Admissions Tests พิเศษ ตามสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น BMAT, UCAT, TSA, LNAT, STEP ฯลฯ (ถ้ามี)
  • คะแนนสอบทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ IGCSE ในวิชาภาษาอังกฤษ
  • Portfolio สำหรับสาขาวิชาอย่าง Art หรือ Architecture
 • เตรียมสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการสมัครให้เรียบร้อยก่อนเปิดเทอม
  • Predicted Grade จากโรงเรียนที่คุณครูจะให้ ให้คุยกับคุณครูให้เรียบร้อยว่าน่าจะได้ Predicted Grade เท่าไร แล้วพิจารณาว่า Predicted Grade นั้นตรงตาม Entry Requirements ของคอร์สที่เราต้องการจะสมัครหรือไม่ ถ้ายังไม่ตรงและต้องการได้เพิ่ม ให้คุยกับคุณครูที่โรงเรียนว่าจะสามารถทำทางไหนได้บ้าง เช่น ขอสอบวัดผลใหม่ หรือ ขอส่งงานเพิ่มได้หรือไม่
  • Personal Statement บาง University ปฏิเสธผู้สมัครเพราะแสดงความ Born to be ใน Personal Statement ได้ไม่ดีพอ นี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ คำแนะนำคือให้ทำ version สุดท้ายให้เสร็จก่อนเปิดเทอม เพราะเปิดเทอมจะยุ่งมากจนไม่มีเวลาทำเพิ่ม หากยังไม่เคยทำมาก่อนให้รีบทำออกมา แล้วดูว่ายังขาดอะไรที่สำคัญไหม เช่น มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอร์สนั้นเพียงพอไหม มี Skills อะไรอีกที่ยังไม่ได้พูดถึง แล้วให้จัดการพัฒนาตัวเอง ทำสิ่งต่าง ๆ เพิ่มแล้วนำมาเขียนเล่าใน Personal Statement ให้ดีที่สุดก่อนที่เปิดเทอมจะมาถึง (คำเตือน : อย่ารอความช่วยเหลือจากโรงเรียน ว่าจะจัดสอนเขียน Personal Statement ให้เมื่อไร เพราะนั่นมักจะช้าไปเสมอ ให้เริ่มลงมือทำด้วยตัวเองเลย)
  • Reference ให้คุยกับคุณครูที่จะเขียน Reference ให้เราว่าเราจะสมัครเรียนคอร์สไหนของที่ไหนบ้าง เอา Personal Statement ให้คุณครูอ่าน ทำอย่างไรก็ได้ ให้คุณครูมีข้อมูลเกี่ยวกับเรามากที่สุดก่อนที่จะเขียน Reference ให้กับเรา
  • Admissions Tests เมื่อตรวจสอบจาก Entry Requirements แล้วหากพบว่าต้องสอบ Admissions Tests ให้หาข้อมูลให้เรียบร้อยว่าต้องสมัครสอบที่ไหน สอบเมื่อไร แล้วเริ่มเตรียมตัวซ้อมทำข้อสอบ Admissions Tests ล่วงหน้าให้นานที่สุด ข้อสอบ Admissions Tests เอาชนะได้ด้วยการซ้อมให้มากที่สุดเท่านั้น
  • Interview หากคอร์สที่สมัครต้องมีการ Interview ให้หาข้อมูลรูปแบบของการ Interview ที่ต้องทำ แล้วซ้อมด้วยการทำกิจกรรมที่ได้พัฒนา Skills อย่างเช่น Public speaking หรือ Debating ถ้าคอร์สไหนมีการ Interview ขั้นตอนนี้มักจะเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุด
  • แผนการเรียนต่าง ๆ เช่น ต้องสอบ AS-level ในบาง Module ซ้ำอีกรอบ (retake) ใน Year 13 หรือไม่ รวมถึงแผนการทำเกรดในแต่ละ Module เช่น แต่ละ Module ต้องได้คะแนนเท่าไร เกรดเท่าไร จึงจะสามารถทำได้ถึง Entry Requirements ที่ University ตั้งเอาไว้

ใครกำลังจะขึ้น Year 13 ขอให้ใช้เวลาตั้งแต่วันนี้ จนตลอดช่วงปิด Summer ให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการทบทวนสิ่งที่ต้องทำจาก Check List ข้างต้น ให้คิดเสมอว่าเปิดเทอมเมื่อไร เราต้องพร้อมที่จะสมัคร UCAS Application ทันที

และอย่างที่ได้แนะนำเอาไว้ข้างต้น Check List นี้จริง ๆ แล้วไม่ควรรอจนถึงก่อนขึ้น Year 13 แล้วค่อยมาตรวจสอบ บางอย่างเราสามารถทำได้ตั้งแต่อยู่ Year 9 ยกตัวอย่างเช่น

 • การเริ่มค้นหาว่าสิ่งที่เราสนใจจะเรียนจริง ๆ คืออะไร จากการทำ Career Test และการลงมือทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น
 • การเริ่มดูว่าสิ่งที่เราอยากเรียนนั้น มีที่ University ไหนบ้าง และเอา Course Syllabus ของที่นั่นมาอ่าน การทำแบบนี้จะทำให้เราสนุกกับการค้นหาตัวเองมากขึ้น และคอยกระตุ้นให้เราเตรียมความพร้อมและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • การเขียน Personal Statement ล่วงหน้าตั้งแต่ Year 9 โดย version แรก ๆ สามารถใช้ในการสมัครไป Summer School ดี ๆ ที่ต่างประเทศได้ และเมื่อไป Summer School กลับมา ก็สามารถนำประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้ มาเขียน Personal Statement เพิ่ม แล้วก็ใช้สมัคร Summer School ในปีถัด ๆ ไป ทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อย ๆ พอขึ้น Year 13 ก็จะได้ Personal Statement ที่ดีที่สุดและพร้อมใช้ในทันที

หากตรวจสอบตัวเองแล้ว ไม่แน่ใจว่าเรามีความพร้อมจริง ๆ หรือไม่ หรือต้องการปรึกษาเรื่องการทำสิ่งต่าง ๆ เพิ่ม เช่น การเข้าร่วม Summer School ต่าง ๆ หรือ ต้องการครูช่วยแนะนำการเขียน Personal Statement ให้ออกมาดีที่สุด สามารถปรึกษาเบื้องต้นกับทีม Consult ของ APSthai ได้ที่ 084-320-1789 หรือ Line @apsthai ครับ