เด็กแต่ละคน มีความชื่นชอบและความถนัดที่แตกต่างกันไป เด็กบางคนชอบวิชาการ แต่เด็กบางคนชอบทำกิจกรรม ชอบเล่นกีฬา เมื่อถึงเวลาต้องเลือกโรงเรียน เราควรเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม โรงเรียนที่สามารถยอมรับและดูแลเด็ก ๆ ที่มีความแตกต่างได้ ที่ Trent College ได้เน้นการเรียนแบบ Balanced Curriculum ตั้งแต่ Year 3 ทั้งเรียนเด่น และกิจกรรมเด่น ที่ทำแบบนี้ได้ Trent ทำอย่างไร?

ถ้าพูดถึงโรงเรียน Boarding School ที่มีความเก่าแก่ คงไม่พูดถึง Trent College ไม่ได้ Trent College ไม่ได้ ที่นี่มีประวัติมาอย่างยาวนาน และหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีคนที่ 13 ของไทยก็เคยศึกษาอยู่ที่นี่ด้วย โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่เมือง Nottingham ไม่ไกลจากใจกลางเมืองแต่ก็ได้การเรียนแบบครบครัน

Trent College ให้ความสำคัญกับการเรียนแบบ Balanced Curriculum

Trent College เชื่อว่าเด็กทุกคนมีความถนัดที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นที่นี่ นอกจากวิชาหลักอย่าง STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) แล้ว ที่ Trent College ยังให้ความสำคัญกับวิชา Language, Humanities และ Arts ด้วย

ในระดับ Junior School โรงเรียนจะเน้นให้เด็ก ๆ ทำกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน หรือที่เรียกว่า ‘Active, Engaged Learners’ เด็ก ๆ ทุกคนจะได้พัฒนาทักษะที่จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับการเรียนวิชา English และ Maths อีกทั้งคุณครูที่สอนยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ตัวเองสอนด้วย นอกเหนือจากวิชาการแล้ว เด็ก ๆ ยังได้เรียนและทำกิจกรรมด้านอื่นจาก Specialist ด้วย เช่น Art, Computing, Design Technology, Dance and Drama, Modern Foreign Languages, Music, Science and Sport อีกทั้ง เพื่อฝึกภาวะความเป็นผู้นำให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้สมัครเป็ร Ambassador และตัวแทนของโรงเรียน

ในระดับ Senior School โรงเรียนจะเน้นให้เด็กเรียนวิชาหลักอย่าง STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับวิชา Language, Humanities และ Arts ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนั้น ที่ Trent College ก็ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Individual Pathways โดยในหลักสูตร GCSE มีวิชาให้เลือกหลากหลายกับ Career Path ของเด็ก ๆ เช่น

English Language/English Literature, Mathematic, Biology, Chemistry, Physics, Art, Business (Developing Enterprising Minds), Classical Civilisation, Computer Science, Design & Technology, Drama, Food & Nutrition, Geography, History, Latin, Modern Languages (French, German, Spanish), Music, Physical Education, Psychology, RS: Philosophy and Ethics

โรงเรียนยังได้จัด Additional Learning Hours ให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่ Year 9 ขึ้นไปในช่วงหลังเลิกเรียนและในวันเสาร์เพื่อให้นักเรียนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว สามารถเข้ามาสอบถามได้ นอกเหนือจากด้านวิชาการ โรงเรียนยังมีผู้เชี่ยวชาญที่สอน Music, Sport และ Drama ให้กับเด็ก ๆ ที่มีความถนัดในด้านนี้ด้วย

ผลงาน GCSE ในปีที่ผ่านมา นักเรียนได้เกรด 7-9 ที่ 45%

ในระดับ Sixth Form ด้วยวิชา A Level ที่มากกว่า 20 วิชา เด็ก ๆ สามารถเลือกเรียนวิชาตาม Career Path ของตัวเองได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งที่ Trent College ยังได้จัดให้มี BTEC ให้กับคนที่มีความถนัดด้าน Sport และต้องการทำ Business อีกด้วย และเพื่อให้เด็กที่ Trent College มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่ในระดับมหาวิทยาลัย ที่นี่สอน PSHE programme เพื่อให้เด็กมีทักษะที่พร้อม เช่น Well-adjusted และ Self-sufficient ได้ในอนาคต และสอนให้เด็กมี Research Based Projects ด้วยการทำ The Extended Project Qualification (EPQ) ตั้งแต่ Year 12 เป็นต้นไป และมากไปกว่านั้นโรงเรียนได้จัด Co-curricular และ Super-curricular ให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ และเพื่อให้เด็กมั่นใจใน Career ที่ตัวเองเลือกมากขึ้น ที่นี่ได้จัดให้มี The Careers Speaker Programme ที่จะเชิญบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพมาแชร์ประสบการณ์ ให้เด็ก ๆ เห็นภาพในอนาคตได้ด้วย และยังมีทีมติวเตอร์ที่ช่วยเตรียม UCAS ให้กับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยท็อปในอังกฤษ ทั้ง Oxbridge และที่อื่น ๆ ด้วย

ผลงาน A Level ในปีที่ผ่านมา นักเรียนได้เกรด A*-A ที่ 51%

ถ้าอยากให้เด็ก ๆ มี Balanced Curriculum แบบที่ Trent College ติดต่อทีมงาน APSthai ได้เลยค่ะ