ชื่อของโรงเรียน มีผลต่อการเข้า Universities ของลูกเราหรือไม่

คำตอบคือมีผล

แต่การที่ชื่อมีผลนั้น
จริง ๆ แล้วมันมาจากความน่าเชื่อถือของโรงเรียน
ไม่ใช่ชื่อของโรงเรียนโดยตรง

Universities เก็บ records เสมอ
ว่าทุก ๆ ปีมีนักเรียนจากโรงเรียนไหนบ้างที่สมัครมา
และ Universities ก็รู้สถิติเหล่านั้น

นักเรียนจากโรงเรียนนั้น ปกติได้เกรดเท่าไร
นักเรียนจากโรงเรียนนั้น ปกติได้เกรดตรงกับ Prediction หรือไม่
นักเรียนจากโรงเรียนนั้น ปกติมี profile แบบไหน
นักเรียนจากโรงเรียนนั้น ปกติแล้วเป็นคนอย่างไร

และหากมีอะไรที่ผิดปกติไปจากที่เขารับรู้
เขาก็จะสงสัยไว้ก่อน

เช่น ปกตินักเรียนโรงเรียนนี้ที่สมัครมา
ผลสอบ A-level ไม่ได้สูงมาก
แต่ปีนี้โรงเรียนให้ Prediction ออกมา 3-4 A* หลายคน
แบบนี้ก็น่าสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะไม่จริง

ในขณะที่ อีกโรงเรียนหนึ่ง
นักเรียนที่สมัครมาส่วนใหญ่เกรดสุดท้ายสูงทุกคน
การที่ปีนี้โรงเรียนจะให้ Prediction สูง ๆ
ก็เป็นเรื่องปกติ ที่เชื่อถือได้

ยิ่งโรงเรียนมีผลงานที่ดีมาสม่ำเสมอ
และตรงไปตรงมาในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ
ความน่าเชื่อถือก็จะยิ่งมากขึ้น
และชื่อของโรงเรียนนั้น ก็จะอยู่ในใจของทีมคัดเลือก

บทสรุป 2 ข้อจากเรื่องนี้ คือ

อย่างแรก ชื่อมีผล
แต่ผลที่แท้จริงนั้น มาจากความน่าเชื่อถือ

อย่างที่สอง จะอยู่โรงเรียนไหนต้องคิดให้ดี
ที่ที่ลูกเราอยู่ดีจริงไหม น่าเชื่อถือไหม
ในสายตาของ Universities เป็นอย่างไร

… นั่นคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของลูกเรา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ

… เลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง
ปรึกษาทีมงานได้ที่
083-179-9630, 084-320-1789
และ Line @apsthai ครับ

The best education in your version
เรียนต่ออังกฤษ เรียน Summer อังกฤษ ต้อง APSthai ครับ