การเรียนภาษาต่างประเทศในปัจจุบันนี้มีความสำคัญไม่แพ้การเรียนวิชาที่เป็น Academic เพราะการได้ภาษาเป็นเครื่องมือที่จะต่อยอดให้เราไปต่อได้ไม่ว่าจะด้านวิชาการหรือแม้แต่ทำธุรกิจก็ตาม ในบทความนี้จะอธิบายถึงความสำคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศให้เข้าใจง่าย ๆ กันค่ะ

การเรียนภาษาต่างประเทศช่วยให้เรามีทัศนคติที่เป็นบวกและไม่ตัดสินคนที่มีความแตกต่างจากเรา

เพราะการเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง เพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจในภาษานั้นอย่างลึกซึ้ง นอกจากไวยากรณ์ของภาษานั้นแล้ว เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ ด้วย ภาษาและวัฒนธรรมไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เมื่อเราได้เรียนภาษาใด เราก็จะมีความความเข้าใจในพฤติกรรมของคนที่ใช้ภาษานั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะเข้าใจอย่างดีว่าอะไรคือเบื้องหลังที่ทำให้คนนั้นตัดสินใจทำแบบนี้ เราจะระมัดระวังมากขึ้น เพราะเรารู้อย่างดีแล้วว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน

การเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอื่นทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศตัวเองมากขึ้น

เมื่อเราได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้และลึกซึ้งกับภาษาไหนแล้ว เราจะค้นพบว่าที่จริงแล้ววัฒนธรรมนั้นมีข้อดี ข้อเสียและมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของตัวเองอย่างไร ถ้าไม่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้และเปรียบเทียบ เราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมีคุณค่าแค่ไหน นอกจากจะเห็นคุณค่าและเคารพวัฒนธรรมและภาษาที่ต่างจากเราแล้ว เราเองยิ่งมีความเคารพและเห็นคุณค่าของภาษาตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วย

การเรียนภาษาต่างประเทศช่วยให้เราได้ทักษะหลายอย่างกลับมา

ในการเรียนภาษาต่างประเทศทุกภาษา เราจะค้นพบว่าไม่สามารถแปลตรงตัว จะมีคำศัพท์ที่เป็นนามธรรมและต้องตีความเท่านั้นถึงจะเข้าใจ อย่างเช่นในตอนที่เราต้องเรียนวิชา Literature เราไม่สามารถอ่านแล้วไม่ตีความได้ เพราะทุกอย่างในนั้นล้วนมีสัญญะอะไรบางอย่างที่เราต้องวิเคราะห์ถึงที่มาที่ไป ซึ่งการทำเช่นนี้จะฝึกให้เราคิดให้รอบคอบ เชื่อมโยง และหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของเราให้ได้ ทักษะที่เราจะได้แน่นอนคือ

  • Critical Thinking
  • Creative thinking
  • Verbal abilities
  • Communication skills
  • Listening abilities
  • Cultural awareness
  • Analytical skills

การเรียนภาษาต่างประเทศเป็นประตูสู่โลกอีกหลายใบ

ถ้าเราไม่รู้ภาษาช่วยเปิดโลกให้เรามีความเข้าใจในงานศิลปะ ดนตรี แฟชั่น อาหาร ภาพยนตร์ ปรัชญาต่าง ๆ รวมไปถึงวิทยาศาสตร์ที่ล้ำ ๆ ยิ่งได้ภาษามากเท่าไร ก็ยิ่งเปิดโลกให้เราเป็นคนที่มีความกว้างขวางมากขึ้นเท่านั้น

การเรียนภาษาต่างประเทศช่วยเปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้

นอกจากประเทศอังกฤษแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศที่มีวิชาการที่โดดเด่น เช่น เยอรมัน ญี่ปุ่นและจีนเป็นต้น ซึ่งประเทศเหล่านี้มหาวิทยาลัยที่ดีส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้เรียนจะต้องรู้ภาษาของประเทศนั้นเท่านั้น ถึงจะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นได้ การเรียนภาษาต่างประเทศที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษจีงมีความสำคัญมากหากเป้าหมายของเราคือประเทศอื่น

ถ้ารู้ Foreign Language เอาไว้ก็เป็นประโยชน์กับเราแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เรามาเรียน Foreign Language กันเถอะนะคะ