UCAS ได้มีประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการ Reform วิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเกิดขึ้น รวมไปถึงรูปแบบในการเขียน Personal Statament ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากว่ามีการสำรวจนักเรียนในปี 2022 แล้วพบว่านักเรียน 83% มองว่าขั้นตอนของการเขียน Personal Statement ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้กดดันมากเกินไป และยังต้องพึ่งพิงคนอื่นเพื่อให้ตัวเองมั่นใจมากพอว่ามีข้อมูลที่มีอยู่ครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเด็นที่จำเป็น จะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าถ้านักเรียนสามารถรู้ได้ว่าข้อมูลส่วนไหนที่ต้องใส่และมีความมั่นใจกับ Personal Statament ของตัวเองมากขึ้นด้วย เพราะฉะนั้น Personal Statament ในรูปแบบใหม่จะเน้นให้นักเรียนเขียนในสิ่งที่เป็นตัวเองด้วยตัวเองมากขึ้น จากแต่เดิมที่เป็น free form ทาง UCAS จะมีธีมให้ 3 ธีมด้วยกัน

Motivation for course: Why do you want to study these courses?

อธิบายให้ได้ว่าแรงจูงใจในการเรียนคอร์สนี้คืออะไร โดยการตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมเราต้องเรียนคอร์สนี้ จากที่อ่านคำอธิบายของ UCAS แล้ว การตอบคำถามข้อนี้อาจจะโยงไปถึงอาชีพที่ตัวเองอยากจะเป็นก็ได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนักเรียนต้องไปตรวจสอบมาก่อนว่าคอร์สที่เราอยากเรียนมีลักษณะแบบไหน เรียนอะไรบ้าง ใช้ในรูปแบบที่เราอยากจะเรียนหรือไม่ ให้ตอบตัวเองให้ได้จริง ๆ ว่าอยากเรียนคอร์สนี้จริง ๆ เพราะได้ศึกษามาเป็นอย่างดีแล้ว

Preparedness for course: How has your learning so far helped you to be ready to succeed on these courses?

เตรียมตัวเองเพื่อให้ได้เรียนคอร์สนี้อย่างไรบ้าง ในส่วนนี้ทาง UCAS ต้องการจะดูว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ต้องเจอใยการเรียนคืออะไรบ้าง จะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ตัวเองมีความเหมาะสมและพร้อมสำหรับการเรียนคอร์สนี้ ความลึกข้อเนื้อหาหรือทักษะต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเรียนมีอะไรบ้าง เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองเหมาะสมหรือไม่ เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องเรียนอะไร เรามีทักษะที่เขาต้องการหรือไม่ เมื่อเข้าไปเรียนแล้วอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีความพร้อม เพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องรู้เนื้อหาที่ต้องเรียนแล้ว เราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วย

Preparation through other experiences: What else have you done to help you prepare, and why are these experiences useful?

นอกจากเนื้อหาที่ต้องเรียนแล้ว ได้ไปทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ฝึกงานหรือไปทำกิจกรรม super-curricular อะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพื่อช่วยให้เราเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการเรียนในคอร์สนี้ และรวมไปถึงต้องบอกให้ได้ด้วยว่าสิ่งที่เราไปทำมันมีประโยชน์อย่างไรต่อทั้งตัวเราและคอร์สที่เราสนใจจะเรียน เราต้องรู้ให้ได้ว่ากิจกรรมที่เราเลือกมานั้นจะช่วยเพิ่มโปรไฟล์ของเราได้ และต้องตอบให้ได้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการไปทำกิจจกรรมเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะที่ได้จากการทำกิจกรรม หรือความคิดที่ได้จากการไปพูดคุยกับคนมีความสามารถ รวมไปถึงได้นำสิ่งที่ได้ไปต่อยอดเพื่อทำอะไรต่อด้วย

จะเห็นได้ว่าการเขียน Personal Statement ในรูปแบบใหม่นี้เน้นให้นักเรียนเข้าใจตัวเองและรู้จักตัวเองจริง ๆ เพราะถึงแม้จะดูเป็นคำถามที่เกี่ยวกับตัวเองก็จริง แต่ก็ต้องผ่านการทำกิจกรรม และค้นหาข้อมูลให้แน่นมากพอเพื่อจะสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างมั่นใจและครบถ้วนค่ะ