ใครที่ชอบ Chemistry และ Biology แต่ไม่ได้อยากเป็นหมอ ไม่ได้อยากเรียน Medicine อาจจะกำลังอยากเรียน Biomedical Sciences แต่พอดูไปดูมา ก็ไปเจอคอร์สชื่อ Biochemistry แถมบางที่ ยังมี Biotechnology และ Biomedical Engineering อีก เลยยิ่งทำให้สงสัยว่าทั้ง 4 คอร์สนี้ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

วันนี้เรามาหาคำตอบกันครับ

เปรียบเทียบ Biomedical Sciences กับ Biochemistry ก่อน

เราลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ University of Oxford เพื่อดูว่าเขาพูดถึง 2 คอร์สนี้ ที่มีเปิดสอนที่เขาว่าอย่างไรบ้าง

สำหรับ Biomedical Sciences เขาเขียนเอาไว้ว่า

Biomedical science focuses on how cells, organs and systems function in the human body; an exciting and dynamic area that is highly relevant to the understanding and treatment of human diseases.

ที่มา : https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/course-listing/biomedical-sciences

ในขณะที่ Biochemistry นั้น เขาเขียนเอาไว้ว่า

Biochemistry is the use of molecular methods to investigate, explain and manipulate biological processes. The study of life at the molecular level continues to undergo dynamic expansion, leading to ever-increasing insights into topics as various as the origin of life, the nature of disease and the development of individual organisms. Powerful new techniques, such as those of molecular genetics and NMR spectroscopy, enable us to analyse biological phenomena in more and more precise molecular terms.

ที่มา : https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/course-listing/biochemistry-molecular-and-cellular

เราจะเห็นได้ว่า ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดของ 2 คอร์สนี้คือ Biomedical Sciences นั้น สุดท้ายแล้วมีจุดมุ่งหมายในการทำความเข้าใจกับกระบวนการต่าง ๆ ในร่างกายเพื่อนำไปสู่การรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในมนุษย์ ส่วน Biochemistry นั้นเป็นการหาคำตอบเกี่ยวกับกระบวนการทาง Biological ต่าง ๆ แต่ไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของการรักษาโรคในมนุษย์เป็นหลัก

ยิ่งถ้าเราดูวิชาที่เรียนในแต่ละชั้นปีของ 2 คอร์สนี้ เราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้น

วิชาที่เรียนในคอร์ส Biomedical Sciences ที่ Oxford ได้แก่

 • Numerical and scientific skills (Mathematics and Statistics, Chemistry and Physics)
 • Body and cells
 • Genes and molecules
 • Brain and behaviour
 • Psychological processes and disorders
 • Neurophysiology
 • Cellular and systems physiology
 • Intra- and intercellular signalling
 • Genetics and developmental biology
 • Pharmacology
 • Cellular pathology and immunology
 • Cell and systems physiology and pharmacology
 • Neuroscience
 • Psychology
 • Pathology and developmental biology

ซึ่งวิชานั้นจะเน้นทั้งเรื่องความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงความเข้าใจในโรคและการรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะที่วิชาเรียนในคอร์ส Biochemistry ที่ Oxford นั้น ได้แก่

 • Cellular biochemistry
 • Molecular biochemistry
 • Mechanistic biochemistry
 • Physical biochemistry
 • Quantitative biochemistry
 • Tool boxes for biochemistry
 • Information transfer in biological systems
 • Molecular processes in the cell
 • Cellular chemistry
 • The cell in time and space

ซึ่งล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบทาง Biology ทั้งหลายรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ โดยเฉพาะ โดยไม่ได้เน้นไปที่การประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับเรื่องการรักษาและการดูแลสุขภาพของมนุษย์แต่อย่างใด

แล้ว Biotechnology กับ Biomedical Engineering คืออะไร

เพื่อจะหาคำตอบนี้ เรามาดูเว็บไซต์ของ Imperial College London กันบ้าง ซึ่งเขาพูดถึง Biotechnology เอาไว้ว่า

Explore the vital links between biology and technology and understand how bioprocesses can be applied to real-world situations

ที่มา : https://www.imperial.ac.uk/study/courses/undergraduate/biotechnology/

และเมื่อเราดูไปที่วิชาต่าง ๆ ที่จะได้เรียนในคอร์ส Biotechnology เราจะพบว่าวิชาเรียนหลาย ๆ อย่างมีความคล้ายคลึงกับสาขา Biochemistry คือมุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจใน Biological Process ต่าง ๆ เพียงแต่ว่ามีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ เรื่องของ Technology ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านนี้ ยกตัวอย่างเช่น

 • Bioinformatics, Statistics and Programming
 • Stem Cells, Regeneration and Ageing
 • Metabolic and Network Engineering
 • Plant Biotechnology and Development
 • Integrative Systems Biology
 • Synthetic Biology

ซึ่งตรงนี้หลาย ๆ คนจะเข้าใจว่า Biotechnology นั้นคงคล้าย ๆ กับอีกคอร์สหนึ่งคือ Biomedical Engineering แต่พอไปดูจริง ๆ แล้วถือว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งในเว็บไซต์ของ Imperial College London นั้นเล่าเกี่ยวกับ Biomedical Engineering เอาไว้ว่า

As a biomedical engineer, you’ll learn to use technology to help people live longer, healthier and happier lives. You will have the chance to take fundamental engineering principles and knowledge of the human body and see how they are applied to potentially life-changing projects.

ที่มา : https://www.imperial.ac.uk/study/courses/undergraduate/biomedical-engineering/

นั่นแปลว่า Biomedical Engineering นั้น มีเป้าหมายชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องสุขภาพและชีวิตของมนุษย์ โดยใช้ Technology และ Engineering มาเป็นเครื่องมือ ต่างกับ Biotechnology ที่มีเป้าหมายในการทำความเข้าใจ และค้นคว้าใน Biological Process เป็นหลัก และเมื่อเราไปดูวิชาเรียนของ Biomedical Engineering ใน Imperial นั้น เราจะพบวิชาเรียนในลักษณะนี้เป็นส่วนมาก

 • Mechanics
 • Electronics
 • Computer and Programming
 • Electromagnetics
 • Bioengineering Science

ซึ่งมีความเป็น Engineering สูงมาก ๆ ต่างกับคอร์สอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้วโดยสิ้นเชิง

สรุปแล้วทั้ง 4 คอร์สนี้เหมือนกัน หรือ ต่างกันอย่างไร

สำหรับความเหมือนใน 4 คอร์สนี้คือ ผู้เรียนต้องมีความสนใจในเรื่องของ Chemistry และ Biology เพราะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะได้เรียนโดยตรง แต่สำหรับความแตกต่างนั้น สามารถสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

 • Biomedical Sciences เหมาะสำหรับคนที่อยากเข้าใจเรื่อง Biological Process ตั้งแต่ส่วนที่เล็กที่สุดอย่าง Cell จนไปถึงอวัยวะ และระบบต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องโรค และการรักษาโรคต่าง ๆ ให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดี
 • Biochemistry เหมาะสำหรับคนที่สนใจเรื่องของ Biological Process ทั้งหลาย โดยมีเป้าหมายในการค้นคว้าวิจัยกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้และให้คนอื่น ๆ (เช่น Biomedical Scientist) นำไปต่อยอดต่อไป
 • Biotechnology เหมาะสำหรับคนประเภทเดียวกับที่สนใจ Biochemistry แต่มีความสนใจเพิ่มเติมในเรื่องของ Technology ต่าง ๆ ของวงการนี้ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายขึ้น (ข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจคือ Imperial College London นั้น ทั้ง Biochemistry และ Biotechnology มีวิชาเรียนที่ใกล้เคียงกันมากจนแทบจะแยกกันไม่ออก)
 • Biomedical Engineering เหมาะสำหรับคนที่สนใจการสร้างและประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ในเชิง Engineering เพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ การรักษาสุขภาพ และการมีชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษย์

ใครสนใจสาขาวิชาเหล่านี้ ลองตรวจสอบดี ๆ ว่าตัวเองเหมาะกับคอร์สไหน เพราะเวลาสมัคร University เราเขียน Personal Statement ได้แค่อันเดียว เราต้องแน่ใจว่าเราแสดงความ Born to be ของเรา Passion ของเรา และ Life Purpose ของเราได้ตรงกับสิ่งที่เราจะสมัครเรียนจริง ๆ

เพราะ World Class University เหล่านี้เชื่อว่า การที่เราจะเข้าไป แล้วประสบความสำเร็จในการเรียน และพัฒนา Skills ในแต่ละด้านจนไปถึงระดับสูงสุดได้นั้น เราจะต้องเลือกเรียนในสิ่งที่เราเก่ง รัก ชอบ ถนัด และ มีความสุข เท่านั้นครับ

APSthai : The Best Education In Your Own Version