ทำไมต้อง Study in Japan? เชื่อว่าหลายคนที่มีความชื่นชอบในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไม่ว่าจะผ่านการฟังเพลง การอ่านมังงะ หรือดูโดราม่าก็ตาม มีความใฝ่ฝันว่าสักครั้งในชีวิตอยากไปเรียนที่ญี่ปุ่น ทำให้ในทุก ๆ ปี ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นจุดหมายปลายทางแรก ๆ ในเอเชียที่คนไทยอยากไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น หรืออยากไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ในทวีปเอเชียก็ตาม แต่วัฒนธรรมนั้นก็มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและมีความแตกต่างจากประเทศไทยอย่างมาก เพื่อให้คนที่สนใจจะไปร่ำเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นได้รู้ประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกก่อนตัดสินใจไป ทาง APSthai เลยโครงการ Study in Japan ที่จะช่วยให้คำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (Study in Japan) ให้กับบุคคลที่มีความสนใจ โดยจะเขียนบทความเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจทั้งในด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการศึกษาญี่ปุ่นต่อไป

วันนี้จะพามารู้จักกับอีกทุนที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นทุนที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่นผ่าน JASSO โดยทุนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวและทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

  1. ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว

การสมัครในประเทศไทย

การสมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นสามารถทำได้โดยระบบการจองผ่านการสอบ EJU

!https://image.makewebeasy.net/makeweb/m_1920x0/dRkusaVpM/icon/icon_cyan_tickbox.gif

จำนวนเงินทุนต่อเดือน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตวิทยาลัย 48,000 เยน/เดือน

นักศึกษาในสถาบันสอนภาษา 30,000 เยน/เดือน

ระยะเวลาการขอรับทุน

6 เดือน – 1 ปี ขึ้นอยู่กับภาคการศึกษาที่เริ่มต้นเข้าเรียนและรับทุน

เริ่มต้นเรียนภาคเรียนเมษายน ได้รับทุน 1 ปี

เริ่มต้นเรียนภาคเรียนกันยายนหรือตุลาคม ได้รับทุน 6 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนที่สามารถสมัครทุนการศึกษาประเภทนี้ได้ผ่านการสอบ EJU ต้องเป็นผู้ที่จะไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นในระดับดังต่อไปนี้

  1. มหาวิทยาลัยเฉพาะในระดับปริญญาตรี
  2. วิทยาลัยอนุปริญญา
  3. วิทยาลัยเทคนิค (ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)
  4. วิทยาลัยอาชีวศึกษา

โดยนักเรียนที่ได้ผลคะแนนการสอบ EJU ในระดับดีจะสามารถดำเนินการเพื่อรับทุนนี้ได้หลังจากเข้าเรียนศึกษาในสถานศึกษาแล้ว

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

ผู้ขอรับทุนเป็นนักศึกษาหรือนักศึกษาวิจัย (Research Student)  ในระดับบัณฑิตศึกษาและเรียนแบบเต็มเวลา

ผู้ขอรับทุนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยอนุปริญญา, วิทยาลัยเทคนิค (ชั้นปี 3 ขึ้นไป) หรือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษามหาวิทยาลัย (University Preparatory Couses) แบบเต็มเวลา

ผู้ขอรับทุนเป็นผู้ศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

2. เงื่อนไขของผู้ขอรับทุน

ผู้ขอรับทุนต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.30 ในปีการศึกษาก่อนขอรับทุน

ผู้ขอรับทุนต้องมีความสามารถทาภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษตรงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

[ภาษาญี่ปุ่น]

■ เป็นผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N2 ขึ้นไป

■ เป็นผู้สอบได้คะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่น EJU (การอ่าน การฟัง การฟังและอ่านจับใจความ) 200 คะแนนขึ้นไป

■ ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นอื่นๆ หรือเทียบเท่า

[ภาษาอังกฤษ]

■ เป็นผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับ B2 หรือสูงกว่าในระบบ CEFR

2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

จำนวนเงินทุนต่อเดือน

80,000 เยนต่อเดือน

ระยะเวลาการรับทุน

8 วันถึงไม่เกิน 1 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เป็นนักศึกษาภาคปกติในสถานศึกษาที่มีการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
  2. มีผลการเรียนดี
  3. มีสถานะทางเศรษฐกิจฝืดเคืองไม่สามารถใช้ทุนตนเองศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นได้
  4. นักศึกษาจะต้องเดินทางกลับประเทศตนเพื่อศึกษาจนจบได้วุฒิการศึกษาหลังจบหลักสูตรแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น
  5. เมื่ออยู่ในประเทศญี่ปุ่น ต้องมีสถานะการพำนัก “College Student” (การแลกเปลี่ยนที่มีระยะเวลาสั้นกว่า 90 วัน ให้สถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้กำหนดสถานะการพำนัก)

หากสนใจทุนนี้สามารถติดต่อมาที่ทีมงาน APSthai ได้เลยค่ะ