เด็กคนหนึ่งเกือบต้องทิ้งโอกาสเรียนในสาขาวิชาที่ตัวเองต้องการ เพียงเพราะว่าเลือกวิชาผิดตอน Grade 9

ในระบบอเมริกันนั้น เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องของการเลือกวิชาเรียนกันสักเท่าไร เพราะไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นหลักอย่างเช่นในระบบอังกฤษ ที่ต้องมีการเลือกวิชา IGCSE และ A-level อย่างไรก็ดี การเลือกวิชาหรือทางเลือกผิดในระบบอเมริกันนั้น ก็ส่งผลเสียร้ายแรงต่อเด็ก ๆ ได้ไม่แพ้กัน

เลือกวิชาผิด เกือบปิดโอกาสชีวิต

อย่างเด็กคนที่พูดถึงนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ ตอนช่วง Grade 9 คุณครูที่โรงเรียนบอกเขาว่า Grade 9 ในวิชา Mathematics จะมีให้เลือกระหว่างตัวง่าย กับ ตัวยาก ซึ่งจะเลือกตัวไหนก็ไม่มีผลกับอนาคต ซึ่งคุณครูแนะนำเด็กคนนี้ว่า ให้เลือกตัวง่ายไปก็แล้วกัน เพราะว่าเกรดวิชาอื่น ๆ ของเด็กคนนี้ไม่ค่อยดี ถ้าเลือก Mathematics เป็นตัวง่าย จะได้มีเวลาไปโฟกัสกับวิชาอื่น ๆ ให้มากขึ้น

เด็กคนนี้เชื่อครู เลือก Mathematics ตัวง่ายไปตอน Grade 9 และปัญหาก็เกิดขึ้นตอนปลาย Grade 10 ที่เด็กคนนี้จะต้องเลือกวิชาเรียนต่อในระดับ IB ตอน Grade 11 และ 12 เด็กคนนี้อยากเรียนต่อด้าน Mathematics ซึ่งจะเอาไปใช้ต่อยอดในงานด้าน Data Science ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือก Mathematics เป็นระดับ Higher Level ใน IB

ปรากฎว่าโรงเรียนไม่ยอมให้เลือก ด้วยเหตุผลที่ว่าตั้งแต่ Grade 9 เลือก Mathematics เป็นตัวง่ายมา ไม่สามารถจะเลือก Mathematics เป็น Higher Level ในระดับ IB ได้ ซึ่งนั่นคือการปิดโอกาสเรียนต่อในด้านที่เด็กคนนี้สนใจไปโดยทันที

สุดท้ายเด็กคนนี้ต้องลาออกจากโรงเรียน ย้ายไปเรียนระบบอังกฤษ ทำ profile ต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ และเลือกเรียน A-level ในวิชา Mathematics, Further Mathematics, และ Additional Further Mathematics เพื่อเรียนต่อสาขาวิชา Mathematics ได้อย่างสมใจ

เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าคุณครูไม่ได้แนะนำผิด ๆ และเด็กคนนี้มีโอกาสได้ทำ Career Test ตั้งแต่เนิ่น ๆ แม้จะเรียนในระบบอเมริกันก็ตาม ถ้าได้ทำ Career Test ก็จะรู้ว่าความชอบของตัวเอง ตัวตนของตัวเอง และความถนัดของตัวเองคืออะไร เมื่อต้องเลือกวิชาเรียนหรือระดับความยากของวิชาต่าง ๆ ก็จะเลือกได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของตัวเองมากที่สุด ไม่ได้เลือกจากการฟังคนอื่นหรือการทำตามคำบอกของใคร ที่บางทีก็ไม่ได้รู้จริง

เลือกมหาวิทยาลัยผิด เพราะไม่รู้สักนิดว่าตัวเองชอบอะไร

อีกความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กที่จะเลือกเรียนต่อ University ที่อเมริกาก็คือ การเลือกจากชื่อเสียง โดยลืมตรวจสอบว่าที่นั่นมีวิชาที่ตัวเองอยากเรียนหรือไหม

เนื่องจากระบบ University ของอเมริกานั้น สามารถทำ Major/Minor หรือ Double Degree ได้ การเลือกวิชาต่าง ๆ ได้อย่างค่อนข้างอิสระถือว่าเป็นจุดเด่น อย่างไรก็ดี จะมีประโยชน์อะไร ถ้ามีวิชาที่เราอยากเรียนนั้นไม่มีให้เลือก เพียงเพราะว่าเราเลือกที่ผิด

โจทย์ข้อนี้สุดท้ายหลาย ๆ คนต้องผิดพลาด เพราะไม่รู้ตัวเองล่วงหน้าว่าอยากเรียนอะไร จึงเลือก University ด้วยเหตุผลของชื่อเสียง หรือเลือกมั่ว ๆ ไปก่อน แต่หากได้ทำ Career Test แล้วรู้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่ตัวเองชอบ และถนัดคืออะไร พร้อมทั้งรู้ว่าตัวตนของตัวเองเป็นแบบไหน ก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปทำ research ล่วงหน้าได้ว่า University ไหนในอเมริกาที่จะมีวิชาเรียนอย่างที่เราต้องการ และมีความเหมาะสมกับเราจริง ๆ

อยู่ระบบอเมริกัน ก็ควรทำ Career Test

แม้จะอยู่โรงเรียนระบบอเมริกัน หรือมีเป้าหมายเป็น University ที่อเมริกา แต่การรู้ล่วงหน้าว่าความชอบของตัวเองคืออะไร ตัวตนของตัวเองคือแบบไหน และความถนัดของตัวเองเป็นอย่างไร จะทำให้รู้ว่าควรเลือกเรียนวิชาไหน ที่ระดับความยากระดับไหน จะทำให้รู้ว่าควรเลือก University ไหน และยังทำให้รู้อีกว่าควรทำกิจกรรมเสริม profile ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่นที่สุดโดยไม่เป็นการฝืนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองจนเกินไป

อายุ 13 เมื่อไร ก็สามารถทำ Career Test ได้เลย ทำก่อนรู้ก่อน ว่าต่อจากนี้จะวางแผนในการเรียน การใช้ชีวิต และตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างไร เริ่มก่อนได้เปรียบ และพร้อมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนครับ