ทำไมต้อง Study in Japan เชื่อว่าหลายคนที่มีความชื่นชอบในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไม่ว่าจะผ่านการฟังเพลง การอ่านมังงะ หรือดูโดราม่าก็ตาม มีความใฝ่ฝันว่าสักครั้งในชีวิตอยากไปเรียนที่ญี่ปุ่น ทำให้ในทุก ๆ ปี ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นจุดหมายปลายทางแรก ๆ ในเอเชียที่คนไทยอยากไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น หรืออยากไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ในทวีปเอเชียก็ตาม แต่วัฒนธรรมนั้นก็มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและมีความแตกต่างจากประเทศไทยอย่างมาก เพื่อให้คนที่สนใจจะไปร่ำเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นได้รู้ประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกก่อนตัดสินใจไป ทาง APSthai เลยโครงการ Study in Japan ที่จะช่วยให้คำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (Study in Japan) ให้กับบุคคลที่มีความสนใจ โดยจะเขียนบทความเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจทั้งในด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการศึกษาญี่ปุ่นต่อไป

การสมัครทุน MEXT สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  1. การสมัครผ่านสถานทูต Embassy Recommendation (Application through Japanese embassies)
  2. การสมัครผ่านมหาวิทยาลัยในประเทศญีปุ่น University Recommedation (Application through Japanese Universities)

การสมัครทั้ง 2 วิธีนี้มีความแตกต่างกัน โดยการพิจารณาคุณสมบัติรวมถึงคณะที่สามารถเรียนได้ก็มีความแตกต่างกันด้วย เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสมัครทุน MEXT ควรศึกษาเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะ มาดูกันว่าการสมัครทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างอย่างไรบ้าง

  1. การสมัครผ่านสถานทูต Embassy Recommendation (Application through Japanese embassies)

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร

  • การสอบมีทั้งการพิจารณาเอกสาร การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์
  • ผู้สมัครสัญชาติไทยสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลการรับสมัครทุนแต่ละประเภท

ขั้นตอนการคัดเลือก

สถานทูตในประเทศต่างๆ จะทำการคัดเลือกโดยอ้างอิงผลการสอบ และนำเสนอรายชื่อต่อกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และทำการส่งต่อรายชื่อไปยังสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น โดยผู้สมัครทุนสามารถระบุสถานศึกษาที่ต้องการเรียนต่อได้ จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นจะทำการสรุปผล

การสมัครผ่านมหาวิทยาลัยในประเทศญีปุ่น University Recommedation (Application through Japanese Universities)

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. การคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย (คัดเลือกผู้สมัครใหม่ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น) University Recommendation (selection of new applicants before they arrive in Japan) การคัดเลือกประเภทนี้จะทำโดยมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่มีข้อตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ 2 ประเภท ได้แก่นักศึกษาวิจัย และนักศึกษาญี่ปุ่นศึกษา (กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี) จากนั้นจึงเสนอชื่อแก่กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกระทรวงฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อทำการคัดเลือก ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัด
  2. การคัดเลือกภายในประเทศ (การคัดเลือกจากนักศึกษาทุนส่วนตัวที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว) Domestic Selection (selection of privately financed students already in Japan)นักศึกษาที่สามารถสมัครทุนประเภทนี้ได้ต้องเป็นนักศึกษาทุนส่วนตัวที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ในชั้นปีที่ 4 ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในปีการศึกษาถัดไป หรือ นักศึกษาปริญญาโท-เอกที่มีผลการเรียนดีที่ต้องการศึกษาต่อในฐานะนักศึกษาภาคปกติเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถสมัครเพื่อรับคัดเลือกให้ศึกษาต่อในฐานะนักศึกษาวิจัยได้ในปีการศึกษาต่อไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัด