มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ college ของ Oxbridge กันค่ะ

ถ้าใครเคยอ่านหรือดูหนังเรื่อง Harry Potter คงคุ้นเคยกับบ้านทั้ง 4 หลังที่เด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนต้องถูกคัดเลือกให้อยู่ประจำบ้านต่างๆ ซึ่งระบบบ้านแบบนี้เราจะพบได้ทั่วไปในโรงเรียนประจำที่อังกฤษ รวมทั้งใน university ระดับ top ของโลกทั้งสองแห่งอย่าง  University of Oxford และ University of Cambridge ที่มีระบบการศึกษาแบบคอลเลจ (Collegiate System) มีพื้นฐานแบบเดียวกับแบบ House แต่มีการคัดเลือกที่เข้มข้นกว่า และทำให้ university ทั้ง 2 แห่งนี้มีเอกลักษณ์และโดดเด่น แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหราชอาณาจักรและทั่วโลก เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบวิทยาลัยใน Oxbridge กันค่ะ

1. Collegiate Structure:
Oxbridge ประกอบด้วย college หลายแห่ง University of Oxford มี 43 colleges ในขณะที่ University of Cambridge มี 31 colleges โดย college เหล่านี้เป็นสถาบันที่ปกครองตนเองโดยมีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เป็นของตนเอง 

2. Academic Structure:

  • นักเรียนที่ Oxford และ Cambridge ถือเป็นสมาชิกของทั้ง university และ college ของพวกเขา โดยนักเรียนจากทุก college จะเข้าร่วมการบรรยาย (lecture) และการสัมมนาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยตามโปรแกรมการศึกษาของแต่ละคน และยังมีการดูแลเฉพาะจาก college ที่เรียกว่า  tutorials หรือ supervisions อีกด้วยค่ะ
  • จุดสำคัญของระบบ college คือการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยที่เรียกว่า tutorials (Oxford) หรือ supervisions (Cambridge) โดยปกติแล้วจะเป็นการที่นักเรียนแต่ละคนหรือนักเรียนกลุ่มย่อยๆ มีการอภิปรายหัวข้อทางวิชาการกับครูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นที่ประจำในแต่ละ college เปรียบเสมือนการมีโค้ชหรือติวเตอร์ส่วนตัวที่จะคอยให้คำแนะนำและดูแลช่วยเหลือในเรื่องการเรียน ตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษาใน college นั้นๆ

    3. Admission:

  • การสมัครเข้าเรียนที่ Oxford หรือ Cambridge ผู้สมัครสามารถเลือก college ที่ต้องการได้  กระบวนการรับสมัครเกี่ยวข้องกับทั้งมหาวิทยาลัยและ college โดยมหาวิทยาลัยจะตัดสินใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สมัครสำหรับหลักสูตรที่เลือก ในขณะที่ college อาจมีการสัมภาษณ์หรือการประเมินผลของตนเองเพื่อพิจารณาว่าจะรับนักศึกษาหรือไม่
  • แต่ละ college มีวัฒนธรรม สิ่งอำนวยความสะดวก และจุดแข็งที่แตกต่างกันไปในสาขาวิชาการที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักศึกษาจึงมักเลือกวิทยาลัยตามความชอบส่วนบุคคลและความเข้ากันได้ของหลักสูตร
  • ในกรณีที่ผู้สมัครสมัครเข้า Oxbridge ไม่ได้เลือกความประสงค์หรือไม่รู้ว่าจะเลือกเข้า college ไหน สามารถเลือกเป็น open application ได้ ทาง admission ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก college ให้ตามความเหมาะสมเอง

4. Residential Life:

แต่ละ college มีหอพัก, ร้านอาหารและพื้นที่ส่วนกลางเป็นของตัวเอง college ยังมีบทบาทสำคัญในการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียน โดยแต่ละ college มีทีมกีฬา สโมสร สมาคม และประเพณีของตนเอง นักเรียนมักจะมีส่วนร่วมอย่างมากในชีวิตใน college รวมทั้งมีการแข่งขันและกิจกรรมระหว่าง college ด้วย

 5. Support and Welfare:

College ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและสวัสดิการแก่นักเรียน แต่ละ college มีทีมผู้สอนและเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยนักเรียนรับมือกับความท้าทายทางวิชาการ, ปัญหาส่วนตัว และการวางแผนอาชีพ

ระบบ college ที่ Oxford และ Cambridge ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นส่วนตัว โดยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์, ส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเล็กๆ ภายในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ และเปิดโอกาสให้มีได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรอันหลากหลาย ความพิเศษอีกอย่างของระบบ college คือ tutor 1 คนจะดูแลนักเรียนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น บางครั้งยังเป็นการดูแลแบบ 1 : 1 อีกด้วย ทำให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ระบบนี้เป็นจุดเด่นของทั้งสอง university นี้มานานหลายศตวรรษและยังคงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ Oxbridge ได้รับการยกย่องว่าเป็นสองในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก


APSthai : The Best Education In Your Own Version