อย่างที่รู้กัน…ว่ามหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ ถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับและติดลำดับ Top โลกในหลากหลายสาขาวิชา และขึ้นชื่อเรื่องของความปลอดภัยระดับโลก จึงทำให้หลาย ๆ ครอบครัวนั้นให้ความสนใจและอยากไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์กันค่อนข้างมาก แม้ว่าเด็ก ๆ ที่สมัครมาจากหลายหลักสูตรการเรียน แต่สิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งของโลกต้องการคือ การปั้นเด็ก ๆ ให้มีความสามารถของ Skill หรือทักษะที่สูงที่สุดที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต ซึ่งด่านแรกที่จะคัดเลือกได้นั้นคือ Entry requirements ที่จะบอกได้ว่าเด็กคนนั้นครบเครื่องตามที่มหาวิทยาลัยต้องการหรือไม่

ดังนั้นบทความนี้จึงขอเล่าถึง Entry requirements ของ Top University in New Zealand มาให้น้อง ๆ ที่อยู่ในหลักสูตร UK, US, IB และหลักสูตรไทยได้เตรียมตัวและวางแผนเพื่อสมัครเข้าเรียนต่อ

ขอเริ่มต้น หลักสูตร UK เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เราต้องรู้จักตัวเองว่าเรามี Passion มีความถนัดในเรื่องไหน นั้นคือเรา Born to Be ในสิ่งที่เราอยากจะเรียนจริง ๆ ดังนั้นการเรียนในระบบนี้วิชาที่ได้เรียนก็สามารถเลือกได้เองและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสายอาชีพที่เราสนใจ ทำให้  Entry requirements หลักสูตรที่ความชัดเจนในระดับนึง โดยมีการพิจารณาตามนี้

– Undergraduate หรือระดับปริญญาตรี: ต้องมีวิชา A-level 3 ตัวเป็นอย่างน้อย และได้เกรดไม่ต่ำกว่า C หรือมี UCAS tariff ประมาณ 120 คะแนน แต่บางมหาวิทยาลัยขอพิจารณา A-level เป็น Case by case เพราะเด็ก ๆ แต่ละคนมีวิชาเลือกที่แตกต่างกันออกไปทำให้อาจจะประเมินพื้นฐานการเรียนด้วยเช่นกัน

– Foundation Programme: ต้องจบ IGCSE หรือ GCSE (O-level) ด้วยเกรด B 2 วิชา และ  2 วิชาด้วยเกรด เป็นอย่างน้อย

หลักสูตร US: เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด็ก ๆ เป็นคนที่มี Academics ที่โดดเด่น ดังนั้นผู้เรียนเรียน 8-10 วิชาใน High school และยังต้องสอบ SAT เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย และเน้นชอบทำ Activities และมี Personal Vision ที่ชัดเจน เพื่อเติมเต็มโปรไฟล์ของตัวเองให้ครอบคลุมในทุก ๆ ทักษะที่จำเป็น โดย Entry requirements ส่วนใหญ่ก็พิจารณาตามนี้:

– Undergraduate หรือระดับปริญญาตรี: ต้องจบ High School Graduation Diploma ที่ได้รับรองจากโรงเรียน และได้คะแนนสอบ  SAT score ไม่ต่ำกว่า 1100 จาก 1600 หรือคะแนนสอบของ ACT composite score ไม่ต่ำกว่า 24 หรือบางมหาวิทยาลัยรับ Advanced Placement Exams (AP) ประมาณ 2-4 วิชา ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด 3 จาก 5

– Foundation Programme: ต้องจบ High School Diploma ที่ได้รับรองจากโรงเรียน หรือการสอบ General Educational Development (GED) มีการสอบทั้งหมด 4 วิชา ซึ่งแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน

หลักสูตร International Baccalaureate: มักจะรู้จักกันชื่อ IB Diploma นั้น ที่จะต้องเรียน 6 Subjects และทำกิจกรรมอีก 3 สิ่ง ที่ช่วยเสริมทักษะ ได้แก่ TOK (Theory of Knowledge), EE (Extended Essay), CAS(Creativity, Action, Service) ในระยะเวลา 2 ปี โดยคะแนนแต่ละวิชาเต็ม 7 points ต่อวิชา รวมกิจกรรมอีก 3 อย่าง ประมาณ 3 points ดังนั้นคะแนน Overall ของหลักสูตรนี้มีรวมทั้งหมด 45 points จึงทำให้มี Entry requirements ตามนี้:

– Undergraduate หรือระดับปริญญาตรี: ต้องจบหลักสูตร IB Diploma ด้วยคะแนน minimum 24 points

– Foundation Programme: ต้องจบหลักสูตร IB Diploma ด้วยคะแนน minimum 16 points และต้องผ่านอย่างน้อย 4 Subjects หรือมหาวิทยาลัยบางแห่งนั้นขอ  Overall IB minimum 20 points

สุดท้ายน้อง ๆ คนไทยที่มาจาก หลักสูตรไทย อย่างระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ของไทยนั้น ที่หลักสูตรก็เน้นความหลากหลายคล้ายกับระบบของ US  ซึ่งน้อง ๆ สามารถยื่นสมัครได้ด้วยเกรดเฉลี่ย GPA โดยมี Entry requirements ตามนี้:

– Undergraduate หรือระดับปริญญาตรี: ต้องจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมี GPA ตั้งแต่ 3.2 ขึ้นไป

– Foundation Programme: ต้องจบมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะต้องมี GPA ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป แต่ถ้าน้องคนไหนสมัครด้วยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะขอเกรดตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป

สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ได้มี English เป็น First language นั้น นอกเหนือจาก Academics requirements ที่สำคัญ ก็ยังเตรียม English language requirements ด้วย โดยสามารถเลือกสอบวัดตาม English proficiency tests ได้ดังนี้

–  IELTS (Academic module):  ระดับ Undergraduate หรือปริญญาตรี ต้องได้ Overall score of 6.0 และทั้ง 4 parts ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 5.5 ส่วน Foundation Programme  ต้องได้ Overall score of 5.5 และทั้ง 4 parts ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 5.0 ส่วน
TOEFL iBT: ระดับ Undergraduate หรือปริญญาตรี ต้องได้  Overall score ไม่ต่ำกว่า 80 และ writing score ต้องได้ 20  และส่วน Foundation Programme ต้องได้  Overall score ไม่ต่ำกว่า 70 และ writing score ต้องได้ 15
–  Pearson Test of English (PTE) Academic: ระดับ Undergraduate หรือปริญญาตรี ต้องได้  Overall score ไม่ต่ำกว่า 50 และส่วน communicative skills ไม่ต่ำกว่า 42 และสำหรับ Foundation Programme ต้องได้  Overall ไม่ต่ำกว่า 42 แต่ละ Part ต้องไม่ต่ำกว่า 36
หลักสูตร UK: มีเกรด GCE A or AS Level ใน English Language ที่ไม่ต่ำกว่าเกรด C
หลักสูตร IB: English at Higher or Standard level in Language ได้คะแนน 4 หรือมากกว่า
หลักสูตร US: สอบ SAT Reasoning Test Evidence-Based Reading and Writing มีคะแนน 550 ขึ้นไป
University Language centre: หากได้รับ offer จากมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ English language requirements ยังไม่ผ่านนั้น น้อง ๆ ก็สามารถเลือกสมัครเรียนเป็นคอร์ส English of Academic กับทางมหาวิทยาลัยได้ โดยจะต้องการผ่านเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ เช่น คอร์ส English of Otago สำหรับเด็ก ๆ ที่เรียนต่อที่ Otago university เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีเอกสารอื่น ๆ ที่อาจต้องใช้ประกอบการสมัครเรียนเพิ่มเติม เช่น สำเนาหน้า Passport, Personal Statement / Supplemental Essay เป็นการเขียนตามหัวข้อที่มหาวิทยาลัยกำหนด, Resume/ CV ประวัติส่วนตัวและผลงานของตัวเอง, Reference จากครูที่โรงเรียน รวมถึง Admission test ในบางสาขา เป็นต้น  ซึ่ง Entry requirements ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับคณะและมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ที่น้อง ๆ จะสมัครด้วยนะคะ แนะนำให้ผู้ที่จะสมัครเรียนมหาวิทยาลัยที่ New Zealand เช็คอีกครั้งก่อนจะสมัครนะคะ

ทั้งนี้ Entry requirements ที่เขียนอยู่ในบทความนี้ อาจจะดูไม่สูงมากเมื่อเทียบกับท๊อปมหาวิทยาลัยจากประเทศ UK หรือ US  เพราะนี้คือเกณฑ์ขั้นต่ำในการจะคัดเลือกเด็ก ๆ ของมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ แน่นอนว่ามหาวทิยาลัยในนิวซีแลนด์ที่ติด Top โลก ที่ผู้สมัครเรียนจากทั่วโลกเข้ามาแข่งขันกันคงมีคะแนนที่สูงกว่านี้แน่นอน นั่นหมายถึงการแสดงความสามารถของทักษะ (Skills) ที่ตัวเรามีอยู่แล้ว เพื่อให้มหาวิทยาลัยยอมรับและต้องการที่จะนำเด็กคนนี้ไปปั้นให้มีทักษะชีวิตที่เพียบพร้อมก่อนออกสู่โลกกว้างได้อย่างแน่นอน

โดยปัจจุบันทาง APSthai เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย Top ของ New Zealand ทั้งหลักสูตรการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Foundation Year) และระดับปริญญา (Undergraduate & Postgraduate ) ได้แก่
– University of Otago
– Massey University
– University of Auckland  และ Auckland University of Technology (AUT) ที่ร่วมกับ Partner อย่าง UP Education ที่เชี่ยวชาญในการดูแลเด็กไปเรียนในแถบ Oceania

สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ New Zealand สามารถติดต่อทางทีมงาน  APSthai ได้ที่ 084-320-1789 และ 083-179-9630 หรือ Line @apsthai ได้เลยนะคะ

APSthai : The Best Education In Your Own Version

Reference:
https://www.massey.ac.nz/study/entry-requirements-to-study-at-massey/entry-requirements-for-international-students/
https://www.otago.ac.nz/international/future-students/entrance-requirements/international-entrance-requirements#subnavug
https://www.auckland.ac.nz/en/study/applications-and-admissions/entry-requirements/undergraduate-entry-requirements.html