บางวิชาในหลักสูตร IGCSE นั้น จะมีการแบ่งระดับความยากของหลักสูตรออกเป็น 2 ระดับคือระดับ Core (หรือ Foundation) และ ระดับ Extended (หรือ Higher) ซึ่งทั้ง 2 ระดับนี้จะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของเนื้อหาที่เรียน และ เกรดที่เด็กจะได้จากการสอบ แต่สิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่มากกว่านั้นคือ อนาคตของเด็กที่สอบในระดับ Core กับ Extended นั้น สุดท้ายแล้วอาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

Core และ Extended คืออะไร ?

ในวิชาอย่างเช่น Math, English, Physics, Chemistry, และ Biology ในระดับ IGCSE นั้น โรงเรียนสามารถเลือกให้เด็กได้ว่าจะเรียนและสอบเป็นระดับ Core หรือ Extended ถ้าแปลกันอย่างง่าย ๆ เราก็อาจจะแปลได้ว่า Core คือเรียนง่ายกว่า เรียนน้อยกว่า Extended คือเรียนยากกว่า เรียนเยอะกว่า คำว่าเยอะกว่าในที่นี้คือ ใน Extended จะมีบางหัวข้อที่เรียนเพิ่มเติมจากหัวข้อหลักใน Core หรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือ เด็กที่เรียน Core ก็จะไม่ได้เรียนบางหัวข้อ บางเรื่องที่เพื่อนที่เขาเรียน Extended ได้เรียนกัน

ณ จุดนี้ บางโรงเรียนจึงใช้ความสามารถและผลการเรียนของเด็กใน Year ก่อนที่จะขึ้น IGCSE เป็นตัวเลือกว่า จะให้เด็กคนไหนเรียน Core เด็กคนไหนเรียน Extended ซึ่งก็คือ ใครเรียนไม่เก่ง ก็จับให้เรียน Core ใครเรียนเก่งก็จับให้เรียน Extended เพราะพื้นฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่า ใครเรียนไม่เก่ง ก็เรียนง่าย ๆ เรียนน้อย ๆ ก็พอ ส่วนใครเรียนเก่ง ก็เรียนยาก ๆ เรียนเยอะ ๆ ไปเลย

แล้ว Extended มันยากกว่า Core เยอะไหม ?

จริง ๆ แล้วไม่เยอะเลยครับ ถ้าเปิด Syllabus ของแต่ละวิชาที่มีการแบ่งเป็นระดับ Core และ Extended เราจะเห็นเลยว่า Extended นั้นก็คือการเรียน Core ที่เพิ่มเนื้อหาเข้าไปอีกประมาณ 30% แน่นอนว่าเรื่องที่ต้องเรียนมันจะเยอะขึ้น และอาจมีเรื่องที่ยากขึ้น แต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้น

และจากประสบการณ์ที่เห็นเด็ก ๆ มา เด็กบางคนเริ่มต้นการเรียนในโรงเรียนด้วยการเรียน Core แต่พอมาเรียนพิเศษเพิ่มเติมเราจับให้เรียนเป็นแบบ Extended ด้วยความขยันและตั้งใจที่มากพอ ก็สามารถพัฒนาตัวเองและเรียนในระดับ Extended ได้ และสุดท้ายได้เกรดที่ดีมาก ๆ ด้วย

อีกอย่างหนึ่ง IGCSE คือการเรียนความรู้ในระดับความรู้รอบตัว เป็นความรู้ที่จำเป็นกับชีวิตประจำวัน ถ้ามีโอกาสเรียนให้เต็มที่เป็นแบบ Extended ย่อมจะดีกว่า เพราะแปลว่าเรามีความรู้ที่เพียงพอสำหรับชีวิตประจำวัน สำหรับสิ่งที่เป็นประโยชน์พื้นฐานของชีวิตมากกว่า การเรียนแค่ Core ก็ย่อมจะน้อยเกินไป

รู้ไหมว่าการเรียนในระดับ Core จะไม่มีวันได้เกรดที่สูงกว่า C ?

หลักสูตร IGCSE กำหนดเอาไว้ว่า ถ้าวิชาไหนที่เรียนและสอบในระดับ Extended เด็กจะมีโอกาสได้เกรดสูงสุดคือ A* รองลงมาคือ A B C และเกรดอื่น ๆ ที่ต่ำลงไป แต่ถ้าเรียนและสอบในระดับ Core ต่อให้ในการสอบจะทำคะแนนได้ 100 เต็ม 100 จะทำถูกหมดทุกข้อ ก็จะมีสิทธิ์ได้เกรดสูงสุดแค่ C เท่านั้น

ใช่ครับ แค่ C เท่านั้น ไม่มีวันได้ A* หรือ A หรือแม้กระทั่ง B ถ้าเรียนเป็นระดับ Core เพราะว่าหลักสูตรเขากำหนดเอาไว้แบบนั้น นั่นหมายความเด็กคนไหนโดนโรงเรียนจับเรียน Core ในวิชาไหน ก็แปลว่าวิชานั้นจะไม่มีวันเห็นเกรดสวย ๆ และนั่นหมายความว่าเด็กหมดอนาคตในการเรียนต่อวิชานั้นในระดับที่สูงขึ้นอย่าง A-level ทันที และถ้ามองข้ามไปจนถึงอนาคตในวันที่จะเข้ามหาวิทยาลัย วิชาที่ได้ IGCSE แค่ C มานั้น มหาวิทยาลัยจะมองเป็นจุดบกพร่องทันที เรียกได้ว่าเรียนวิชาไหนในระดับ Core ก็หมดอนาคตกับวิชานั้นไปเลย

และเชื่อไหมว่า … การได้ B หรือ A ในระดับ Extended ง่ายกว่าการได้ C ในระดับ Core เสียอีก ?

เรามาวิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยหลักฐานความเป็นจริงกันครับ ผมขอใช้เป็นการยกตัวอย่างนะครับ การสอบ IGCSE รอบล่าสุดของ Cambridge Assessment International Education (CAIE หรือชื่อเดิม CIE) ซึ่งก็คือรอบ June 2019 นั้น วันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับ Grade thresholds ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วว่า การจะได้เกรดต่าง ๆ นั้นต้องทำ raw mark (คะแนนดิบ) ได้เท่าไรบ้าง

หมายเหตุ : การคิดเกรดต่าง ๆ ของ IGCSE นั้น ไม่ได้มาจากแค่ raw mark ที่เด็กทำได้ แต่มาจากคะแนนของผู้สอบคนอื่น และความยากของข้อสอบในปีนั้น ๆ ด้วย เพราะฉะนั้นแต่ละปี raw mark ที่ต้องได้ เพื่อให้ได้เกรดต่าง ๆ จึงไม่เท่ากัน

เรามาดูตัวอย่างจากวิชา Mathematics กันก่อนครับ

  • ถ้าสอบในระดับ Core การจะได้ C นั้นต้องทำได้ 103/160 คะแนน (คิดเป็น 64.4%)
  • ถ้าสอบในระดับ Extended นั้น ถ้าทำได้เพียง 117/200 คะแนน (คิดเป็น 58.5%) ก็จะได้เกรด B แล้ว ถ้าทำไปถึง 141/200 คะแนน (คิดเป็น 70.5%) ก็จะได้เกรด A และการได้ A* นั้น ทำได้เพียง 165/200 คะแนน (คิดเป็น 82.5%) เท่านั้นก็จะได้ A* แล้ว

เห็นความจริงอะไรบางอย่างไหมครับ ว่าการได้ B ขึ้นไปในระดับ Extended นั้นง่ายกว่าการได้ C ในระดับ Core จริง ๆ

มาดูตัวอย่างวิชา Physics กันอีกสักวิชาครับ

  • ถ้าสอบในระดับ Core การจะได้ C นั้นต้องทำได้ 113/200 คะแนน
  • ถ้าสอบในระดับ Extended นั้น ถ้าทำได้เพียง 111/200 คะแนน ก็จะได้เกรด A แล้ว และถ้าทำได้แค่ 133/200 ก็จะได้เกรด A* เลยทันที

เป็นอย่างไรบ้างครับ ? ลองเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้จากเว็บไซต์ของ CAIE ได้นะครับ search Google ด้วยชื่อวิชา ตามด้วยคำว่า Grade thresholds ได้เลย แล้วจะเจอความจริงเหล่านี้ครับว่า มันไม่คุ้มค่าเสียเลยที่จะเรียนและสอบในระดับ Core

บางคนอาจเถียงว่า แต่ Extended มันยากกว่า Core นะ เพราะฉะนั้นเอาคะแนนมาเทียบกันตรง ๆ แบบนี้ไม่ได้ อย่างที่บอกไปครับ เราเห็นเด็กมาหลายคนแล้วที่มีศักยภาพในการเรียนในระดับ Extended แต่โดนโรงเรียนจับเรียนแค่ระดับ Core เอามาติวเพิ่ม เอามาเสริมทักษะนิดหน่อย ก็ขึ้น Extended ได้สบาย ๆ เลย

เพราะฉะนั้นแล้ว ไม่มีเด็กคนไหนสมควรได้เรียน IGCSE แค่ในระดับ Core

จากทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้น ก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าไม่มีเด็กคนไหนสมควรได้เรียน IGCSE แค่ในระดับ Core ไม่ว่าจะเป็นวิชาไหน ๆ ก็ตาม เพราะว่า

  • เนื้อหาความรู้ที่จำเป็นกับชีวิต ก็น้อยกว่า Extended
  • โอกาสการเรียนวิชาเหล่านั้นต่อในระดับที่สูงขึ้นถูกปิดลง รวมถึงโอกาสในการเรียนต่อและประกอบอาชีพด้วย
  • เกรดที่จะได้ ก็ได้น้อยกว่า Extended และมีโอกาสได้สูงสุดแค่ C
  • โอกาสได้เกรดสวย ๆ ใน Extended มากกว่าการได้ C ใน Core เสียอีก
  • และที่สำคัญที่สุด … โรงเรียนไม่ควรมีแนวคิดแบบนี้เลย ว่า เด็กไม่เก่ง ก็จับไปเรียนอะไรง่าย ๆ น้อย ๆ เพราะทำแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้คิดจะพัฒนาเด็ก ๆ ให้ดีขึ้นเลย สิ่งที่ควรคิดมากกว่าคือ ถ้าเด็กเขายังไม่เก่ง เขายังไม่พร้อมในวันนี้ จะทำยังไงให้เขามีความพร้อมมากขึ้น ไม่ใช่คิดว่าเขาเป็นอย่างไร ก็ให้เขาทำอยู่แค่อย่างนั้นตามที่เชื่อ … คุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกอย่างไรครับ ถ้ามีคนมาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า “ลูกคุณพ่อคุณแม่ไม่เก่งนะครับ พัฒนาไม่ได้นะครับ งั้นเรียนแค่นี้ก็พอแล้วครับ”

ถ้าโรงเรียนให้ลูกคุณพ่อคุณแม่เรียนระดับ Core ในบางวิชาไปแล้ว ทางออกปกติที่เราแนะนำคือ ให้เรียนเพิ่มข้างนอกเป็นแบบ Extended แล้วส่งสอบ IGCSE กับสนามสอบที่รับ External Candidate ครับ หรือถ้าสิ่งที่เขาทำกับลูกเรามันเป็นการรังแกลูกของเรามากเกินไปจริง ๆ คำแนะนำของเราคือการย้ายโรงเรียน หรือ ออกมาทำ Homeschool ตรงนี้ถ้าคุณพ่อคุณต้องการปรึกษาเพิ่มเติม เข้ามาคุยกันได้ครับ

สุดท้าย อย่าให้ใครดูถูกลูกของเราครับ ไม่มีเด็กคนไหนสมควรได้เรียน IGCSE แค่ระดับ Core จริง ๆ ครับ