วันนี้เด็ก ๆ ที่กำลังเรียน Year 13 หรือ Grade 12 น่าจะได้รับ offer จาก University ใน UK กันเกือบทั้งหมดแล้ว และน่าจะรู้แล้วว่า condition ที่มากับ offer คืออะไรบ้าง และเกรดที่ต้องทำให้ได้ในการสอบครั้งสุดท้ายคืออะไรบ้าง

สำหรับคนที่ทำ A-level ซึ่งส่วนใหญ่จะทำกันอยู่ที่ 3 – 4 วิชานั้น เมื่อได้รับ offer จาก University ใน UK ก็มักจะเจอ condition ที่ต้องทำให้ได้ อยู่ 2 อย่างนั่นคือ

 • เกรดทั้งหมดต้องได้เท่าไร เช่น A*A*AA ก็หมายถึงต้องทำให้ได้ A* 2 วิชาและ A 2 วิชาขึ้นไป
 • เกรดเฉพาะของแต่ละวิชาต้องได้เท่าไร ซึ่งจะเป็นการกำหนดให้กับวิชาหลัก ๆ ที่ต้องใช้ เช่น ต้องได้ Mathematics A* เป็นต้น

อย่างถ้าจะเข้าเรียนคอร์ส Computing ที่ Imperial College London หรือ Computer Science ที่ Cambridge นั้น Typical offer ขั้นต่ำที่เขาจะเรียกมา ก็มักจะเป็น A*A*A โดยที่ต้องได้ A* ใน Mathematics บางคนอาจโดนตั้ง condition ที่โหดกว่านั้น ขึ้นกับ profile ด้านอื่น ๆ ที่ทำมา

แต่สำหรับคนที่ทำ IB Diploma นั้น ถือว่าต้องพบกับความท้าทายเป็นอย่างมาก

ในระบบ IB Diploma คะแนนเต็มของการเรียนจบนั้นคือ 45 คะแนน ซึ่งมาจาก

 • คะแนนในวิชา Higher Level 3 วิชา วิชาละสูงสุด 7 คะแนน (รวมเป็น 21 คะแนน)
 • คะแนนในวิชา Standard Level 3 วิชา วิชาละสูงสุด 7 คะแนน (รวมเป็น 21 คะแนน)
 • คะแนนจาก TOK (Theory of Knowledge) กับ EE (Extended Essay) รวมกันสูงสุด 3 คะแนน

ซึ่งเวลาที่ได้รับ offer จาก University ใน UK นั้น ก็จะเจอ condition ที่ต้องทำให้ได้ อยู่ 3 อย่าง

 • คะแนนที่ต้องได้สำหรับวิชา Higher Level เช่น 776 หมายถึง ต้องได้ 7 ใน 2 วิชา และ 6 ใน 1 วิชาเป็นอย่างน้อยในระดับ Higher Level
 • คะแนนที่ต้องได้ในวิชาเฉพาะ เช่น ต้องได้ 7 ใน Mathematics Higher Level เป็นต้น
 • และ คะแนนรวมเต็ม 45 ต้องทำได้เท่าไร เช่น ต้องได้ 42 จากทั้งหมด 45 เป็นต้น

ความท้าทายของเด็ก IB เก่ง ๆ หลาย ๆ คนนั้นไม่ใช่เรื่องของการทำคะแนน Higher Level ให้ถึง หรือทำคะแนนวิชาเฉพาะให้ถึง เพราะนั่นคือสิ่งที่เขามักจะทำกันได้ดีอยู่แล้ว เพราะเป็นวิชาที่รัก ที่ชอบ และมีความถนัด

แต่ความท้าทายของเด็ก IB เหล่านี้คือ การทำคะแนนรวมให้ถึงตามที่ University เรียก condition มาเสียกว่ามาก

ยกตัวอย่างเช่น ในคอร์ส Computing ของ Imperial College London นั้น offer ปกติที่เขาให้กับเด็ก ๆ ที่ทำ IB คือ

 • ต้องได้ 776 ในวิชา Higher Level
 • ต้องได้ 7 ในวิชา Mathematics Higher Level
 • และ ต้องได้ 42 คะแนน จากคะแนนรวม 45 คะแนน

ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นคือ เด็กส่วนใหญ่มักจะทำคะแนนวิชา Higher Level ได้ 7 ทั้งหมด แต่ทำคะแนน Standard Level ได้ไม่ดีขนาดนั้น หลาย ๆ คนสุดท้ายแล้วได้ Standard Level วิชาละ 6 คะแนน ทำให้ตอนนี้คะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่ 39 คะแนน

ในส่วนของ TOK กับ EE ที่คะแนนรวมเต็ม 3 คะแนนนั้น เนื่องจากเป็นส่วนที่มีความ subjective สูง ไม่ได้ตรงไปตรงมาในการได้คะแนนเช่นเดียวกับการสอบโดยทั่ว ๆ ไป เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำได้ 3 คะแนนเต็มนั้นมีน้อยมาก แม้แต่ 2 คะแนนก็ยังหาได้ยาก ส่วนใหญ่จะได้กันอยู่ที่ 1 คะแนน

ในกรณีนี้ ถ้าได้ TOK กับ EE รวมกัน 1 คะแนน ก็จะได้คะแนนรวมเป็น 40 คะแนน แปลว่าทำไม่ถึงตาม condition หรือแม้แต่จะทำ TOK กับ EE ได้รวมกัน 2 คะแนน ก็จะได้คะแนนรวมเป็น 41 คะแนน ก็ยังไม่ถึงตาม condition อยู่ดี ก็จะเข้าไปเรียนที่ Imperial ไม่ได้ ต้องทำ TOK กับ EE ให้ได้รวมกัน 3 คะแนนเท่านั้นถึงจะถึง condition ที่ Imperial ต้องการ ซึ่งนับว่าท้าทายมากทีเดียว เพราะไม่กี่คนบนโลกเท่านั้นที่ได้ TOK กับ EE รวมกัน 3 คะแนน

ไม่ใช่แค่ University ระดับ Top อย่าง Imperial เท่านั้น ในทุก ๆ University ใน UK ก็จะมีการตั้ง condition สำหรับคะแนนรวมเอาไว้ด้วยเสมอ และก็เป็น condition สำคัญที่หลาย ๆ คนมักจะพลาด บ่อยครั้งที่เราเห็นเด็ก ๆ IB ที่ไม่ได้ University ที่ตัวเองต้องการ เรามักจะพบว่า มันมาจากการทำคะแนนรวมไม่ถึงตาม condition ที่ต้องทำได้ให้อยู่เสมอ

แม้ IB จะเป็นหลักสูตรที่ดีมาก ทั้งเรื่องของการเรียนลึกในระดับ Higher Level การเรียนรอบในระดับ Standard Level การฝึก critical thinking ใน TOK การฝึก research ใน EE และการทำตัวเองให้ well-rounded ใน​ CAS แล้ว แต่ก็อย่าลืมว่ามันมีความท้าท้ายในเรื่องของการทำคะแนนรวมที่รออยู่ตรงหน้า เพราะฉะนั้น ใครที่จะเลือกเรียนหลักสูตร IB โดยเฉพาะ IB Diploma นั้น ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะทำงานหนักเพื่อเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ให้ดีครับ

สำหรับใครที่สอบ IB เสร็จไปแล้ว และไม่มั่นใจว่าจะทำเกรดได้ตามที่ต้องการไหม หรือใครที่กำลังจะต้องสอบ IB ในปีหน้า และเริ่มกังวลว่าจะทำได้อย่างที่ควรจะเป็นไหม แนะนำให้นัดหมายเข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับ เพราะทางออกสำหรับเรื่องนี้ยังมีอยู่เสมอ โอกาสที่จะได้ Top University ยังมีอยู่ ยิ่งเร็วยิ่งดีครับ

APSthai : The Best Education in your Own Version