เรามักคุ้นเคยกันว่า IGCSE เป็นหลักสูตร 2 ปี ที่เริ่มเรียนกันตอนต้น Year 10 และสอบจบ IGCSE กันตอน Year 11 เทอม 3 และนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้กันโดยทั่ว ๆ ไป

แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเลย …

เพราะ IGCSE เป็นหลักสูตร 2 ปี จึงต้องเริ่มที่ Year 9

โรงเรียนระดับท็อปที่อังกฤษหลาย ๆ โรงเรียน เริ่มสอน IGCSE ตั้งแต่ Year 9 ซึ่งเหตุผลนั้น ก็คือต้องการให้นักเรียนเรียนจบล่วงหน้าและมีเวลามากพอในการทบทวน ฝึกซ้อม ก่อนที่จะไปสอบจริง

เพราะฉะนั้นเขาจึงทำกันแบบนี้ครับ

 • Year 9 เรียนเนื้อหาครึ่งแรกของ IGCSE
 • Year 10 เรียนเนื้อหาครึ่งหลังของ IGCSE นั่นหมายความว่าพอจบ Year 10 นักเรียนก็จะเรียน IGCSE จบแล้ว
 • Year 11 แบ่งเป็นทั้งหมด 3 เทอม
  • เทอมแรก เป็นการทบทวน (Revision) เนื้อหา IGCSE ทั้งหมด
  • เทอมสอง เป็นการซ้อมทำข้อสอบเก่า (Past Papers) ทั้งหมด ย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี
  • เทอมสาม เป็นการสอบ IGCSE

เพราะฉะนั้น เวลาเราไปดูผลงานโรงเรียนระดับท็อปที่อังกฤษ มันจึงไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมผลงานเขาถึงดี มีนักเรียนสอบได้ A* หรือ 9 มากมาย ทั้งหมดนั้นเพราะมีการวางแผนที่ดีนั่นเอง

เปรียบเทียบกับรูปแบบที่เราคุ้นเคย

ในขณะที่สิ่งที่เราคุ้นเคยกันก็คือ IGCSE เป็นหลักสูตรที่ต้องเริ่มเรียนกันตอน Year 10 เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือแบบนี้ครับ

 • Year 10 เรียนเนื้อหาครึ่งแรกของ IGCSE
 • Year 11 แบ่งเป็น 3 เทอม
  • เทอมแรก และ เทอมสอง เรียนเนื้อหาครึ่งหลังของ IGCSE และต้องพยายามจบเนื้อหาให้ได้แม้จะมีเวลาแค่ 2 เทอม
  • เทอมสาม เป็นการสอบ IGCSE

เห็นอะไรไหมครับ ?

ประการแรก รูปแบบที่เราคุ้นเคยนี้ โรงเรียนต้องพยายามเป็นอย่างมากที่จะจบเนื้อหาครึ่งหลังให้ได้ภายในเวลาแค่ 2 เทอม ซึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ โรงเรียนสอนไม่ทัน และต้องตัดบางหัวข้อทิ้งไปให้นักเรียนไปศึกษาเอง หรืออาจจะสอนทันแต่ก็ต้องเร่งสอนด้วยเวลาที่มีจำกัด ทำให้คุณภาพด้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น

ประการที่สอง ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน โรงเรียนจะไม่เหลือเวลาให้นักเรียนได้ทบทวน หรือฝึกทำข้อสอบเก่า ซึ่งต่างกับโรงเรียนระดับท็อปในประเทศอังกฤษโดยสิ้นเชิง นักเรียนที่ไม่รู้เรื่องนี้และไม่ได้เตรียมการไว้ ก็จะเข้าห้องสอบ IGCSE ไปแบบเรียนไม่จบบ้าง หรือเรียนจบแล้วแต่ไม่ได้ทบทวนบ้าง หรือทบทวนมาแล้วก็ทำข้อสอบเก่ามาไม่มากพอบ้าง

จึงไม่น่าแปลกใจที่สุดท้ายแล้วผลสอบ IGCSE ของนักเรียนหลาย ๆ คนจะออกมาไม่ดี ทั้ง ๆ ที่ในห้องเรียนดูเป็นคนที่ตั้งใจเรียน มีผลการเรียน (school report) ออกมาดีตลอด ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่ารูปแบบและการวางแผนมันผิดพลาดเท่านั้นเองครับ

ทางออกของเรื่องนี้คืออะไร ?

โรงเรียนระดับท็อปที่อังกฤษ เขาเริ่มสอน IGCSE ให้กับนักเรียนได้ตั้งแต่ Year 9 เพราะเขารู้ว่านักเรียนต้องเรียนอะไรบ้าง และเหตุผลที่เขารู้ก็คือ ก่อนขึ้น Year 9 เขาให้นักเรียนทำ Career Test เพื่อหาให้เจอว่านักเรียนมีความชอบ (Interest) ในเรื่องไหน มีตัวตน (Personality) เป็นอย่างไร มีความถนัด (Aptitude) ในด้านไหนบ้าง

ข้อมูลที่ได้จากการทำ Career Test นั้น ไม่ใช่แค่ว่าสาขาวิชาไหนในมหาวิทยาลัยระดับท็อปที่อยากจะรับคนที่มีลักษณะแบบนี้เข้าไปเรียน แต่ยังมีข้อมูลสำคัญที่ใช้ช่วยในการวางแผนการเรียน และช่วยนักเรียนเลือกวิชาที่สำคัญ (Key Subjects) ที่จะเลือกใน IGCSE และต่อยอดยาวไปจนถึง A-level ได้ด้วย

เพราะฉะนั้น ถ้าวันนี้เด็ก ๆ กำลังจะขึ้น Year 9 สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำคือ ต้องให้เขาทำ Career Test เพื่อรู้จักความเป็นตัวเขา และเพื่อให้รู้ว่าแผนของเขาต่อจากนี้ควรเป็นอย่างไร และ Key Subjects ใน IGCSE ควรเป็นวิชาไหนบ้าง แล้วเราก็จะสามารถนำ Key Subjects เหล่านั้น มาเรียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่ Year 9 ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการเรียนเสริม หรือ การวางแผนที่จะศึกษาวิชาเหล่านั้นด้วยตนเอง

ซึ่งอีกประโยชน์หนึ่งของการรู้ Key Subjects ที่ถูกต้องและเริ่มเรียนล่วงหน้าวิชาเหล่านั้นได้ตั้งแต่ Year 9 ก็คือ เราจะสามารถสอบ IGCSE ล่วงหน้าในวิชาดังกล่าวได้ตั้งแต่ Year 10 เทอมสามหรือ Year 11 เทอมหนึ่งและเทอมสอง ทำให้ไม่ต้องไปสอบครั้งเดียวรวมกันทุกวิชาตอน Year 11 เทอม 3 ด้วยวิธีการนี้ สุดท้ายเราจะมีโอกาสได้เกรด A* และเกรด 9 มากขึ้นไปด้วย เพราะค่อย ๆ ทยอยสอบไปทีละนิด

นอกจากนี้ การเรียนล่วงหน้า และ สอบ IGCSE ล่วงหน้า ยังมีผลต่อการมีคุณลักษณะ (Profile) ที่ดี ที่จะใช้ในการสอบชิงทุน (Scholarship) เพื่อไปเรียนต่อ A-level ในระดับ Year 12 กับโรงเรียนระดับท็อปในประเทศอังกฤษอีกด้วย

สุดท้ายแล้ว จะประสบความสำเร็จใน IGCSE และอนาคตหลังจากนั้นได้ ก็ต้องรู้จักตัวเอง วางแผนให้สอดคล้องกับความเป็นตัวเอง และเลือกทางเลือกต่าง ๆ ในชีวิต เช่นวิชาเรียน สาขาวิชา กิจกรรมที่ทำ และทุก ๆ อย่างให้เป็นที่ตัวเราเองที่สุดครับ

รู้แบบนี้แล้ว ถ้าลูก ๆ กำลังจะขึ้น Year 9 คุณพ่อคุณแม่พาเขาเข้ามาทำ Career Test นะครับ จะได้หาตัวเองให้เจอ วางแผนให้ถูก เลือกสิ่งที่ใช่ แล้วเรียน IGCSE ล่วงหน้ากันตั้งแต่ Year 9 เพื่อความสำเร็จในอนาคตของเขากันครับ