ต้นปีแบบนี้ น้อง ๆ Year 9 หลายคนคงได้รับแบบฟอร์มเลือกวิชา IGCSE จากโรงเรียนแล้ว คำถามที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือ จะเลือกวิชาอะไรดี บางวิชาเคยเรียนมาแล้ว แต่บางวิชาก็ไม่เคยเรียนมาก่อน จะเลือกอย่างไรให้ถูกต้อง เรามาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับ

IGCSE คือพื้นฐานและโอกาสในการค้นหาตัวเอง

IGCSE เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนขึ้นไปเรียน A-level และ IB บางวิชาถ้าไม่ได้เรียนตอน IGCSE หรือได้เกรดที่ไม่ดีพอ อาจทำให้เลือกเรียนวิชานั้นหรือวิชาที่เกี่ยวข้องใน A-level หรือ IB ไม่ได้

นอกจากนี้ IGCSE ยังเปิดโอกาสให้ได้ลองสิ่งต่าง ๆ ด้วยการเรียนให้หลากหลาย เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาตัวเองว่า ชอบอะไร ถนัดอะไร เหมาะกับการเรียนวิชาไหน ซึ่งจะทำให้ทางเลือกในระดับที่สูงขึ้น เช่น A-level หรือ IB หรือ University นั้น ถูกเลือกได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

เลือกให้ครอบคลุม และ เลือกในสิ่งที่เป็นตัวเอง

เพราะ IGCSE เป็นพื้นฐานและเป็นโอกาสในการค้นหาตัวเอง การเลือก IGCSE ให้ถูกต้อง จึงมีหลักแค่ 2 ข้อ คือ เลือกให้ครอบคลุม และ เลือกในสิ่งที่เป็นตัวเอง

อย่างแรก เลือกให้ครอบคลุม

อาจเร็วเกินไปที่จะสรุปในวัย 14-15 ปี ว่าแนวทางของเราสำหรับอนาคตคืออะไร เพราะฉะนั้น การเลือกวิชาให้ครอบคลุมจะทำให้เราไม่เผลอตัดบางสิ่งออกจากชีวิตเร็วเกินไป เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ลองสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้การเลือกวิชาให้ครอบคลุมยังเป็นผลดีต่อการสมัคร University เพราะเขาชอบคนที่มีพื้นฐานหลายด้าน เพราะนั่นหมายถึงการมี Skills ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ในวันข้างหน้า

เพราะฉะนั้น นอกจากวิชา Mathematics, English, และ Science อย่าง Physics, Chemistry, Biology แล้ว ควรเลือก IGCSE ให้มีวิชาดังต่อไปนี้ด้วย

  • วิชาที่จะได้ฝึก Skills ในด้านของ Critical Thinking และ Analysing ได้แก่ Business, Economics, Psychology, Geography, History เป็นต้น
  • วิชาที่จะได้ฝึก Skills ในด้านของ Creativity และ Innovative Thinking ได้แก่ Art and Design, Design Technology, Computer Science, Music, Drama เป็นต้น
  • วิชาที่จะได้ฝึก Skills ในด้านของ Communication และ Interpretation ได้แก่ Modern Foreign Language (MFL) ทั้งหลาย เช่น Mandarin, Spanish, French, German, Japanese, Italian, Latin เป็นต้น

อย่างที่สอง เลือกในสิ่งที่เป็นตัวเอง

นอกจากเลือกให้ครอบคลุมแล้ว การเลือกในสิ่งที่เป็นตัวเองนั้นสำคัญมาก ยกตัวอย่างเช่น บางคนมีความชอบ มีความถนัด มีบุคลิกที่เหมาะสมกับการเรียน Economics มากกว่า Business ก็ควรเลือกเรียน Economics แม้จะมีใครบอกว่า Business เป็นวิชาที่ง่ายกว่า (ที่บอกว่า Business ง่ายกว่านั้นไม่ใช่ความจริง ยากง่ายนั้นไม่มีจริง มีแต่เหมาะหรือไม่เหมาะกับเราเท่านั้น)

นี่เป็นเหตุผลที่ก่อนขึ้น Year 9 หรือก่อนเลือก IGCSE ต้องทำ Career Test ซึ่งจะทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าชอบอะไร ตัวตนเป็นแบบไหน และ ถนัดอะไรบ้าง นี่จะนำไปสู่คำตอบว่าควรเลือก IGCSE อย่างไร เพื่อให้ครอบคลุมและเป็นตัวเองมากที่สุด

การทำ Career Test ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของการเลือกวิชา แต่ยังช่วยกำหนดกลยุทธ์ในการเรียน เช่น จะเรียนวิชาไหนล่วงหน้าเพื่อสอบล่วงหน้า จะวางแผนทำเกรด A* และเกรด 9 เยอะ ๆ อย่างไร จะทำกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้ profile ดีที่สุดในการสมัคร University เป็นต้น

การเลือกวิชาเป็นเรื่องของเรา ไม่ใช่เรื่องของคนอื่น

IGCSE เป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จของในอนาคต และเป็นโอกาสให้ได้ค้นหาตัวเองก่อนที่จะต้องตัดสินใจสำหรับทางเลือกต่อ ๆ ไปในอนาคต การเลือกวิชาที่ดีที่สุดจึงควรเป็นการเลือกให้ตรงกับสิ่งที่ตัวเราเป็นจริง ๆ

บางคนอาจคิดว่า ควรเลือกวิชาตามกระแสสังคม ยุคนี้อะไรเป็นที่นิยมก็เลือกตามนั้น แต่อย่าลืมว่ากระแสสังคมนั้นย่อมเปลี่ยนแปลง สิ่งที่คนให้ความสนใจในวันนี้ วันหน้าอาจเปลี่ยนไป บางคนอาจเลือกวิชาตามคนอื่นบอก รุ่นพี่บอกอย่างนั้น ครูบอกอย่างนี้ โดยลืมพิจารณาว่าสิ่งที่เขาแนะนำนั้น ใช่คำแนะนำที่เหมาะกับเราหรือไม่

สุดท้ายถ้าเราไหลไปตามความคิดของคนอื่น เราจะสูญเสียชีวิตของเราไป การเลือก IGCSE เป็นหนึ่งในทางเลือกของชีวิตที่เรากำหนดเองได้ เลือกให้ครอบคลุมบนพื้นฐานของความเป็นตัวเราเองนะครับ

แล้วนี่จะเป็นการตัดสินใจในชีวิตที่ถูกต้อง และนำไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าครับ