ความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอยู่แล้วหากเราอยากจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ แต่สิ่งที่เราต้องมีควบคู่ไปกับความเก่งก็คือการมีกรอบความคิดในเรื่องของ Global Citizenship หรือความเป็นพลเมืองโลกด้วย Global Citizenship เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับน้อง ๆ ที่อยากจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลกและสังคมที่หลากหลายกันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคมที่หลากหลาย แต่ถ้าเราไม่ได้มีกรอบความคิดนี้อยู่เลย เราเองก็จะลำบาก เพราะไม่สามารถยอมรับความแตกต่างได้ แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ถึงเหตุผลที่ลึกกว่านี้ว่าทำไม Global Citizenship ถึงมีความสำคัญมาก เราไปทำความเข้าใจกันก่อนว่า Global Citizenship คืออะไรค่ะ

Global Citizenship คืออะไร?

ความเป็นพลเมืองโลกหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Global Citizenship นั้นก็คือการที่บุคคลหนึ่งให้นิยามกับตัวเองว่า ‘เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกไปพร้อม ๆ กับการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ’ หรือถ้า ณ ตอนนั้นตนเองไม่ได้อยู่ในประเทศตนเอง ก็หมายถึงพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ก็ได้ โดยไม่ได้คิดแค่ว่าเราเป็นคนประเทศนี้ สนใจแต่ประเทศตัวเองก็เพียงพอแล้ว

แล้วสำหรับในการแวดวงการศึกษา เราจะทำอย่างไรให้เด็กมีความพร้อมในการเป็น Global Citizenship เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืน ต้องผ่านการปลูกฝังและส่งเสริมจากทั้งครอบครับและโรงเรียน ที่จริงวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ มีส่วนร่วม และเชื่อมโยงตัวเองกับประเด็นโลกในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา เช่น ถ้าคนในอีกซีกโลกหนึ่งพบเจอกับปัญหาความยากจน (Problem of Poverty) หรือมีสงครามเกิดขึ้นอย่างรัสเซียกับยูเครน ให้ลองตั้งคำถามกับเขาว่า ‘เขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น’ และ ‘เขาอยากเห็นโลกนี้เป็นอย่างไร?’ และพยายามตั้งคำถามให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ไม่เพียงแค่ในประเทศตัวเองเท่านั้น ให้เขาตระหนักว่าตัวเองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ เป็นพลเมืองโลกเช่นกัน ที่ผ่านมาในระดับนานาชาติแนวคิด Global Citizenship Education หรือแนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองโลกได้ถูกพูดถึงมาโดยตลอด โดยมี UNESCO เป็นหลักในการขับเคลื่อน เราถึงให้ความสำคัญว่าทำไมเราต้องมีความเข้าใจและตระหนักเสมอว่าเราล้วนมีพันธะในการสร้างโลกและอนาคตที่ดีกว่าเดิม

ทำไมเราต้องมีความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)

การศึกษาต่อในต่างประเทศ ไม่ว่าจะ UK US หรือที่ไหนก็ตาม สิ่งที่เราต้องพบเจอแน่นอนคือความหลากหลายของภาษา เชื้อชาติและศาสนา แต่ในอีกมุมหนึ่งการศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นโอกาสที่ดีที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ที่แตกต่างจากประเทศตนเอง หากไม่มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมต่างประเทศมีอยู่ เด็ก ๆ อาจพบความลำบากในการเข้าถึงและเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในประเทศที่พวกเขาเรียนอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้การปรับตัวและการเรียนรู้เป็นไปอย่างลำบากขึ้น หากขาดการเข้าใจปัญหาและความต้องการทางสังคม อาจทำให้เด็ก ๆ ไม่รับรู้หรือไม่สนใจปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในสถานที่อื่น และอาจทำให้พวกเขาไม่มีความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเหล่านั้นในอนาคต เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Global Citizenship ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการทางสังคมที่เผชิญอยู่ในสังคมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเด็ก ๆ อยากไปเรียนต่อในประเทศอังกฤษ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมเราต้องมี Global Citizenship มี 2 เหตุผลด้วยกันค่ะ

เตรียมความพร้อมในสังคมที่หลากหลาย

การมีกรอบความคิด Global Citizenship จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ในการดำเนินชีวิตในต่างประเทศ ในสังคมที่มีความหลากหลาย พวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร์ และปรัชญาของบุคคลต่าง ๆ เมื่อต้องไปเจอกับความแตกต่าง ก็จะสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถปรับตัวได้ เพราะเด็ก ๆ สามารถยอบรับได้แล้วว่าทุกคนมีที่มาที่หลากหลาย จึงไม่แปลกใจว่าทำไมเราถึงแตกต่าง แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้

สร้างการเข้าใจและเจตนาที่ดีต่อโลก

การศึกษาเกี่ยวกับ Global Citizenship ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงความเชื่อและปรัชญาที่แตกต่างกันของคนในโลกที่เขาอยู่ ไม่เพียงแต่ประเทศของตนเองเท่านั้น พวกเขาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการและปัญหาที่เผชิญอยู่ในสังคมทั่วโลกได้ มีความเห็นใจไปพร้อม ๆ กัน เมื่อเขาต้องอยู่กับคนอื่นแล้ว Sympathy หรือความเห็นอกเห็นใจมีความสำคัญค่ะ เพราะถ้าเมื่อไรก็ตามที่เขาไม่สนใจคนอื่น หรือคิดว่าไม่ใช่ประเทศตนเอง เมื่อเขามีเพื่อนหรือคนรอบข้างที่พบเจอกับปัญหาเหล่านั้นอยู่เขาก็จะไม่เข้าใจและไม่สนใจ ซึ่งจะทำให้เขาปรับตัวได้ยากค่ะ เพราะไม่เข้าใจก็ไม่ได้เห็นว่าปัญหานั้นสำคัญต่อผู้อื่นอย่างไร การได้เตรียมตัวไว้จะทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้น และเข้าถึงใจของคนอื่นมากขึ้นค่ะ

ถ้าอยากให้ตัวเองมีความเป็นพลเมืองโลกมากขึ้น ก็แค่ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่า ‘เราอยากเห็นโลกนี้เป็นอย่างไรบ้าง?’ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ใช่แค่ในประเทศไทย เรามีความคิดเห็นอย่างไร ให้ลองศึกษา ลองวิเคราะห์และเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจในความหลากหลายหรือปัญหาต่าง ๆ มากขึ้นค่ะ