ประเทศอังกฤษเป็นจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกอยากไปเรียน ยิ่งคนที่มีโปรไฟล์ดีก็ยิ่งอยากจะสมัครในมหาวิทยาลัยที่ท็อปมากขึ้นไปอีก นอกจากโปรไฟล์ในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว การค้นหาตัวเองให้เจอแล้วเขียนออกมาเป็น Personal Statement ที่ดีและชัดเจนได้ด้วยจะยิ่งส่งผลให้เรามีโปรไฟล์ที่ครบครัน อีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลย Reference จากคุณครู ที่ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาไปพร้อมกัน Reference ก็เหมือนกับ Personal Statament แต่แค่คนที่เขียนคือคุณครู เพราะฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญด้วย Reference ที่ดีควรประกอบไปด้วย ประการ ดังนี้

1.เลือก Referee ให้เหมาะสม

การเขียน Reference ที่ดีไม่ใช่ใครก็ได้ แต่ต้องมาจากคนที่รู้จักเราจริง ๆ คนที่รู้ว่าเรามีข้อดีที่พัฒนาได้อย่างไรบ้าง และข้อเสียตรงไหนที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ถ้าเราอยากจะเรียนต่อสายไหน ก็ควรจะเลือกคุณครูที่สอนวิชานั้น และสอนเรามานานมากพอจนรู้จักนิสัยใจคอเราเป็นอย่างดี หากเลือกคนที่ไม่รู้จักเราเลย หรือไม่ได้รู้จักเราเท่าที่ควร

2. ให้เวลาเขียนแต่เนิ่น ๆ

การจะเล่าเรื่องของใครสักคนหนึ่ง โดยเฉพาะต้องบอกข้อดีที่เขามีต้องมีเวลาในการเขียนที่มากพอถึงจะสามารถบรรยายออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะถ้ายิ่งมีเวลาเขียนก็จะยิ่งรู้ว่าขาดอะไรไป อีกทั้งถ้าเรามีเวลาเขียนมากขึ้น เราอาจจะช่วยกันปรับแก้ได้ด้วย

3. ให้ข้อมูลที่มากพอกับ Referee

ทางที่ดีที่สุดที่จะได้ Reference ที่ดีมาคือเราต้องข้อมูลในส่วนของตัวเราและทางมหาวิทยาลัยให้มากพอเพื่อให้คุณครูสามารถนำมาประกอบเป็น Reference ที่เหมาะสมได้ หลายครั้งเราจะแนะนำให้นักเรียนเขียน Personal Statament เอาไว้ก่อน อาจจะไม่ใช่ Draft ที่สมบูรณ์แบบแต่ให้คุณครูเห็นว่าเราได้พูดถึงส่วนไหนไปบ้างแล้ว คุณครูจะได้เสริมให้ถูกจุดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. คอยติดตามอยู่เสมอ

เวลาที่เราให้คุณครูท่านไหนเขียน Reference ให้เรา เราควรติดตามอยู่เสมอ เพราะหากมีการปรับแก้ หรืออยากจะให้ช่วยเขียนให้ดีมากขึ้นจะได้ทันเวลา ถ้าปล่อยให้คุณครูทำโดยไม่ติดตามอาจจะส่งผลให้ Reference ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการได้ หมั่นเข้าหาคุณครูและให้

5. ให้สอดคล้องไปกับ Personal Statement

อย่างที่พูดไปแล้วว่าการเขียน Reference ที่ดีควรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Personal Statement แต่ไม่ใช่การคัดลอก การเขียน Reference คือการพูดในสิ่งที่นักเรียนเขียนไม่ได้ใน Personal Statament เช่น ทักษะบางอย่างที่ต้องเป็นคนอื่นเท่านั้นที่เขียนได้ ข้อดีบางอย่างที่ถ้าพูดเองแล้วจะดูเหมือนอวดตัวเอง หรือข้อเสียบางอย่างที่ทางมหาวิทยาลัยต้องรู้จากมุมมองของคุณครูที่มหาวิทยาลัยต้องรู้แต่สามารถแก้ไขและพัฒนาต่อได้ เป็นต้น นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าเราควรมีเวลาแต่เนิ่น ๆ ในการเขียนและหมั่นติดตามคอยตรวจสอบอยู่เสมอค่ะ