ผู้ปกครองหรือน้อง ๆ ที่สนใจไปเรียนต่อโรงเรียนที่ UK อาจจะเคยเห็นคำว่า Boarding school และ Sixth Form college แล้วเกิดความสับสนว่าทั้งสองอย่างนี้เหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร เป็นโรงเรียนเหมือนกันหรือไม่ วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันค่ะ

Boarding schools และ  Sixth form colleges ต่างก็เป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั้งคู่ แต่มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

1. ช่วงอายุ:

   – Boarding School: โดยทั่วไปแล้ว Boarding School จะรองรับนักเรียนจากกลุ่มอายุที่หลากหลาย รับนักเรียนตั้งแต่ระดับ primary จนถึงจบ high school โดยจัดให้มีการศึกษาและที่พักสำหรับนักเรียนตลอดปีการศึกษา แต่สำหรับ oversea students จำเป็นต้องเช็คเงื่อนไขของโรงเรียนก่อนว่ารับนักเรียน oversea ได้ตั้งแต่ชั้นปีไหนนะคะ เพราะบางโรงเรียนสามารถรับเด็ก oversea ได้ตั้งแต่ Year 4 หรือบางโรงเรียนรับได้ตอน Year 9 เป็นต้น

  – Sixth Form College: เป็นโรงเรียนที่โฟกัสเฉพาะช่วงสองปีสุดท้ายของ high school โดยทั่วไปสำหรับนักเรียนอายุ 16-18 ปี ซึ่งช่วงสองปีนี้มักเรียกกันว่า “Sixth form” ในระบบการศึกษาของอังกฤษ แต่ว่าปัจจุบัน sixth form college หลาย ๆ แห่ง ก็เปิดหลักสูตรสำหรับรับนักเรียนที่ต้องการมาเรียนก่อนขึ้นช่วงชั้น sixth form อย่าง 1 year GCSE หรือ 2 years GCSE ด้วยเช่นกันค่ะ

2. หลักสูตร:

   – Boarding School: เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนตั้งแต่ช่วง year เล็ก หลักสูตรการศึกษาที่ใช้ใน Boarding school จึงมีความหลากหลายกว่า ส่วนใหญ่ boarding school ที่ UK ก็จะใช้หลักสูตรการศึกษาของ UK ที่เรียกว่า GCSE ในช่วงระหว่าง Year 9 – Year 11 (อายุ 13-15 ปี) ส่วนในช่วง 2 ปีสุดท้ายจะมีทั้งโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร A level และบางโรงเรียนเป็น IB Diploma หรือบางโรงเรียนก็มีทั้งสองหลักสูตรนี้ให้เด็กนักเรียนเลือกเรียนได้

  – Sixth Form College: ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนในกลุ่มอายุ 16-18 ปี และมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือเส้นทางอาชีพ โดยส่วนใหญ่ สถาบันการศึกษาแบบ Sixth form college ของ UK จะเปิดสอนในหลักสูตร A level

3. หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก (Boarding and Accommodation):

   – Boarding School: หอพักของนักเรียนจะอยู่ภายในอาณาบริเวณโรงเรียน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด, ยิม, โรงอาหาร ฯลฯ ล้วนอยู่ภายในอาณาบริเวณโรงเรียน ซึ่งหมายความว่านักเรียนอาจอยู่ที่โรงเรียนเต็มเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ oversea students หรือ boarding school บางแห่งก็เป็น full boarding คือไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจากที่ไหนก็ต้องอยู่โรงเรียนเต็มเวลาหรือที่เรียกว่านักเรียนประจำ แต่ก็มี boarding school หลายแห่งที่มีทั้งนักเรียน day school (ไป-กลับ) weekly school (วันจันทร์-ศุกร์พักที่โรงเรียน และกลับบ้านเสาร์-อาทิตย์) อยู่รวมกับ full boading ดังนั้นนี่จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกโรงเรียน boarding ที่เหมาะสมค่ะ

    – Sixth Form College: ส่วนใหญ่ตึกเรียนกับหอพักจะแยกกัน โดยหอพักมักจะอยู่บริเวณใกล้เคียงกับตึกเรียนหลัก สไตล์ของ Sixth Form college จะไม่ได้มีอาณาบริเวณรวมศูนย์แบบ Boarding school แต่ facilities ต่างๆ มักจะกระจายกันไปในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งอาจมีทั้งแบบที่ใกล้ตึกเรียนสามารถเดินไปเรียนได้ หรือต้องเดินทางโดยรถสาธารณะไปถึง

4. Independence and Self-Management:

   – Boarding School: โดยปกติ Boarding schools มักจะมีกฏ ระเบียบ หรือการกำกับดูแลที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่า เนื่องจากมีนักเรียนหลายช่วงวัยและยังมีนักเรียนอายุน้อยๆเป็นจำนวนมาก 

   – Sixth Form College: ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีอายุมากกว่าและมีความเป็นอิสระมากกว่า นักเรียนในช่วงนี้จะเน้นการเตรียมตัวสอบและเข้าสู่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จึงมีสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและได้รับการควบคุมน้อยลง

จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นโรงเรียนเหมือนกัน แต่อัตลักษณ์ระหว่าง boarding school และ sixth form college ก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการเลือกที่เรียน นอกจากจะพิจารณาจากผลงานของโรงเรียนแล้ว รูปแบบหรือคาแรกเตอร์ของโรงเรียนยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาด้วยเช่นกันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายทางการศึกษาที่สุดค่ะ
ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรืออยากได้คำแนะนำในการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้กับทาง APSthai ทางเรายินดีให้คำปรึกษากับทุก ๆ ท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

APSthai : The Best Education In Your Own Version