มีนักเรียนหลายคนที่มีความสนใจอยากจะเรียนในระบบ IB แต่ไม่ได้ศึกษาให้ดีพอว่าตัวเองมีความเหมาะสมกับหลักสูตรหรือไม่ หรือเรียนไปเพราะความเข้าใจผิด ๆ ว่าระบบ IB ดีที่สุด เข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกที่บนโลกนี้ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตาม ที่จริงแล้วหลักสูตร IB ดีมากค่ะ แต่แค่เราต้องมี 3 สิ่งนี้ก่อน มาตรวจสอบดูว่าเรามี 3 สิ่งนี้หรือยัง ถ้ามีแล้ว ก็เลือกเรียน IB ได้เลยค่ะ

  • นักเรียนต้องเหมาะ

อันดับแรกสำคัญมากที่สุดเลยก็คือเราเหมาะสมกับหลักสูตรนี้หรือไม่ นอกเหนือจากด้านวิชาการที่ต้องเรียนทั้งหมด 6 วิชา โดยแบ่งเป็น

SL Standard Level วิชาที่ต้องเลือกให้ครบตามหลักสูตร

HL Higher Level วิชาที่จะใช้ต่อในระดับมหาวิทยาลัยและทำงาน

และสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือ A theory of knowledge (TOK) และเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้น creativity, activity, service หรือ (CAS) ค่ะ

อีกทั้งนักเรียนจำเป็นจะต้องมีทักษะเหล่านี้ด้วย เช่น Thinking Skill, Social Skill, Communication Skill, Self-management skill และ Research Skill เพราะเป็นส่วนสำคัญในการเรียนในระบบ IB ค่ะ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะทำให้เราเรียนได้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอตามที่หลักสูตรมี

  • โรงเรียนต้องดี

เมื่อนักเรียนพร้อมแล้ว สิ่งที่สำคัญมากอันดับ 2 ก็คือ โรงเรียนต้องดีด้วย หากเด็กพร้อม แต่โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนหรือมีวิชาที่ครอบคลุมความสามารถของเด็ก ก็เสียโอกาสที่ดีไป โรงเรียนมีส่วนสำคัญมากที่จะปั้นเด็กไปให้ถึงปลายทางของแต่ละคนมากน้อยแค่ไหน เช่น หลักสูตรที่จะเตรียมให้เด็กมีความพร้อมเพื่อเรียนในหลักสูตร IB Diploma มีความเหมาะสมแค่ไหน กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์ และเสริมทักษะของเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร ถ้าโรงเรียนสามารถทำได้ เมื่อเราเข้าไปเรียนแล้ว โรงเรียนจะสามารถสนับสนุนเราได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

  • ครูต้องเข้าใจ

และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ เด็กดี โรงเรียนดีแล้ว ครูต้องเข้าใจในหลักสูตรและรู้จักวิธีการสอนให้เหมาะสมด้วย พูดง่าย ๆ เลยก็คือครูต้องเก่งมากพอที่จะดึงศักยภาพของเด็กออกมา และช่วยส่งเสริมเขาไปได้ในทางที่เขาควรจะไป โรงเรียนที่ดี ๆ จะมีครูที่คอยตามประกบนักเรียนและดูพัฒนากานของเด็กอยู่ตลอด เมื่อรู้จักเด็กอย่างดีแล้ว เมื่อเจอสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็จะทำได้อย่างเหมาะสม และเมื่อเจอสิ่งที่ต้องแก้ไข ก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ในทางตรงกันข้ามหากไม่ได้ดูแลอย่างดีแล้ว เด็กอาจจะเสียโอกาสในการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือทำงานในอนาคตค่ะ

ถ้าอยากจะเรียนในระบบ IB และมี 3 สิ่งนี้เมื่อไร ก็สามารถเลือกระบบ IB ได้เลยค่ะ