ปกติแล้วใครเรียนโรงเรียนอินเตอร์ระบบอังกฤษ ก็มักจะมีเป้าหมายว่าเรียนจบแล้วจะไปเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ ในประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ดี ก็มีบางครอบครัวเหมือนกันที่เห็นว่า มหาวิทยาลัยที่อเมริกานั้นก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่า ถ้าเรียนในโรงเรียนระบบอังกฤษแบบนี้จะไปเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ ที่อเมริกาได้ไหม หรือต้องย้ายโรงเรียนไหม บทความวันนี้มีคำตอบครับ

ต้องเริ่มจากดูก่อนว่ามหาวิทยาลัยที่อเมริกาต้องการอะไร

มหาวิทยาลัยที่อเมริกาต้องการนักเรียนมีความสามารถรอบด้าน เก่งทั้งด้านวิชาการ ทำกิจกรรมหลากหลาย และมีเป้าหมายชีวิต เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า ตนเองมีสิ่งเหล่านี้ มันก็ไม่เกี่ยวเลยว่าเราเรียนโรงเรียนในระบบอังกฤษหรืออเมริกา

ในด้านวิชาการนักเรียนต้องมีผลการเรียนที่ดี และเรียนในหลักสูตรที่อเมริกาให้การยอมรับ ว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ซึ่งถ้าเป็นหลักสูตรอย่าง เช่น

  • A-level
  • IB
  • Cambridge Pre-U

แบบนี้มหาวิทยาลัยที่อเมริกาถือว่าเทียบเท่ากับหลักสูตรของประเทศเขา ซึ่งที่เหลือก็คือการสอบ SAT และการสอบ SAT Subject test ตามแต่ที่มหาวิทยาลัยจะต้องการ

ในด้านกิจกรรมนักเรียนต้องทำกิจกรรมให้หลากหลาย และในความหลากหลายนั้นต้องมีบางอย่างที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ อย่างเช่นถ้าเราทำกิจกรรมเป็น 10 อย่าง แต่เป็นการทำแบบทั่ว ๆ ไปและไม่มีความโดดเด่นเลย สู้ทำสัก 5 – 6 อย่าง และมี 1 – 2 อย่างที่เรามีความโดดเด่นไม่ได้ อย่างเช่นการเป็นตัวแทนระดับประเทศ การแข่งขันได้รางวัล การเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ หรืออะไรก็ตามที่น้อยคนนักจะได้ทำ เป็นต้น

ในด้านเป้าหมายชีวิต นักเรียนต้องมีภาพของสิ่งที่อยากจะทำในอนาคต และสามารถถ่ายทอดมันออกมาได้ในรูปแบบของการเขียน Application Essay และการ Interview นอกจากนี้ต้องทำให้คุณครูและคนรอบข้างเห็นได้ด้วย ซึ่งจะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ Reference

เพราะฉะนั้นจากทั้งหมดที่กล่าวมาการเรียนในโรงเรียนระบบอังกฤษก็สามารถเข้ามหาลัยดี ๆ ที่อเมริกาได้เช่นกัน

ช่วงชั้นปีไหนต้องทำอะไรเพื่อเตรียมตัว

การเตรียมตัวที่ดีที่สุดให้เริ่มตั้งแต่ Year 9 เป็นต้นไปโดยวิธีการดังต่อไปนี้

  • Year 9 : เริ่มทำแบบทดสอบค้นหาตัวเอง หรือ Career test เพื่อให้เห็นแนวทางกว้าง ๆ ว่าความสนใจ ตัวตน และความถนัดของเราอยู่ที่ไหน จากนั้นวางแผนการเรียนให้ส่งเสริมสิ่งเหล่านั้น และตั้งใจทำคะแนนในวิชาต่าง ๆ ให้ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน Year 10 และ Year 11 ต่อไป
  • Year 10 : เริ่มทำกิจกรรมให้หลากหลายขึ้นและเริ่มหากิจกรรมที่เราชอบทำจริง ๆ แล้วสร้างความโดดเด่นจากกิจกรรมนั้น ๆ ให้ได้ และให้เริ่มเก็บผลงานต่าง ๆ ให้เป็นหลักฐาน ในส่วนของการเรียนนั้นให้ทำคะแนนทุกวิชาที่เลือกมาใน IGCSE ให้ดี ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IGCSE จริง ๆ ในปีถัดไป และก่อนขึ้น Year 11 ให้เริ่มมองหา summer school ที่เสริมเรื่องการเรียนและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ
  • Year 11 : ยังคงทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เริ่มดูมหาวิทยาลัยที่สนใจ เริ่มดูหัวข้อการเขียน Application Essay ล่วงหน้าจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในส่วนของการเรียนนั้นให้ทำคะแนนสอบ IGCSE ให้ดีที่สุด เพราะมหาวิทยาลัยที่อเมริกาจะดูคะแนนส่วนนี้ด้วย และสอบ SAT ให้เสร็จเรียบร้อยไปเลยก่อนจบ Year 11 และก่อนขึ้น Year 12 ให้หา summer school เกี่ยวกับอาชีพที่ตัวเองสนใจ ลองไปเรียน เพื่อให้มีไอเดียเกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ มากขึ้น
  • Year 12 : ลงมือเขียน Application Essay อย่างจริงจัง ซึ่งตรงนี้อาจเริ่มใช้มืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงเข้ามาช่วย เริ่มพูดคุยกับคนที่จะเขียน Reference ให้กับเรา ทำคะแนนสอบ AS-level ให้ดีที่สุดเพราะมหาวิทยาลัยที่อเมริกาดูคะแนนส่วนนี้ด้วย และถ้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการต้องใช้คะแนน SAT Subject test ขอให้สอบให้เสร็จภายใน Year 12 ไปเลย สำหรับปิดเทอมก่อนขึ้น Year 13 อาจหา summer school ที่เจาะลึกเรื่องอาชีพที่สนใจ และหาที่ฝึกงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการยืนยันตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
  • Year 13 : เป็นช่วงของการสมัคร ตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อยและทำให้ดีที่สุด

จำเป็นต้องย้ายไปเรียนในโรงเรียนระบบอเมริกันหรือไม่

จากรายละเอียดข้างต้นจะเห็นว่าจริง ๆ แล้วการอยู่ในโรงเรียนระบบอังกฤษที่ดีพอก็จะทำให้เราสามารถเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ ในอเมริกาได้เช่นกัน การย้ายโรงเรียนไประบบอเมริกันอาจต้องปรับตัวเยอะ เพราะหลักสูตรการเรียนการสอนต่างกันมาก

เพราะฉะนั้นคำถามใหม่ที่ควรตั้งคือ โรงเรียนระบบอังกฤษที่เราอยู่ ณ ปัจจุบัน ดีพอที่จะส่งเราเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ ที่อเมริกาหรือไม่

ซึ่งถ้าคำตอบคือไม่ ก็คงได้เวลาแล้วครับ ที่เราต้องหาโรงเรียนใหม่ที่เป็นระบบอังกฤษเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมคือมีคนที่รู้จริง เข้าใจ และช่วยเราให้สามารถเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ ที่อเมริกาได้สำเร็จ

ปรึกษาเรื่องโรงเรียนระบบอังกฤษดี ๆ ที่ช่วยนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ ที่อเมริกาได้ ติดต่อเราได้นะครับ นอกจากนี้พวกตัวช่วยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น summer school ดี ๆ โปรแกรมฝึกงาน หรือมืออาชีพที่จะช่วยเรื่อง application essay ต่าง ๆ ก็ติดต่อเราได้เช่นกันครับ