ทำไมต้อง Study in Japan? เชื่อว่าหลายคนที่มีความชื่นชอบในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไม่ว่าจะผ่านการฟังเพลง การอ่านมังงะ หรือดูโดราม่าก็ตาม มีความใฝ่ฝันว่าสักครั้งในชีวิตอยากไปเรียนที่ญี่ปุ่น ทำให้ในทุก ๆ ปี ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นจุดหมายปลายทางแรก ๆ ในเอเชียที่คนไทยอยากไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น หรืออยากไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ในทวีปเอเชียก็ตาม แต่วัฒนธรรมนั้นก็มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและมีความแตกต่างจากประเทศไทยอย่างมาก เพื่อให้คนที่สนใจจะไปร่ำเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นได้รู้ประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกก่อนตัดสินใจไป ทาง APSthai เลยโครงการ Study in Japan ที่จะช่วยให้คำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (Study in Japan) ให้กับบุคคลที่มีความสนใจ โดยจะเขียนบทความเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจทั้งในด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการศึกษาญี่ปุ่นต่อไป

น้อง ๆ ที่สนใจไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น อาจจะรู้จัก ‘ทุนมง’ หรือ หรือ Monbukagakusho (MEXT) ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นกันมาบ้างแล้ว เพราะเป็นทุนที่ใคร ๆ ก็อยากได้กัน แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นทุนแบบไหน? จะสมัครอย่างไร? ทาง Study in Japan จะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ

ทุนมงหรือ Monbukagakusho (MEXT) คืออะไร?

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือ Monbukagakusho (MEXT) หรือที่น้อง ๆ นิยมเรียกกันว่า ‘ทุนมง’ นั้น เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด ส่วนใหญ่แล้วน้องนักเรียน/นักศึกษาไทย มักจะนิยมสมัครทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students) และทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) กันค่ะ ซึ่งนอกจาก 2 ทุนนี้แล้ว ยังมีทุนอื่น ๆ อีกด้วย

ประเภทของทุน

 • ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students)
 • ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)
 • ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students)
 • ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพพิเศษ (Specialized Training College Students)
 • ทุนญี่ปุ่นศึกษา
 • ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู
 • ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครทุนระดับปริญญาตรีได้

 • สัญชาติไทย อายุ 17-25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปีถัดไป) จบการศึกษาระดับมธัยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย และคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปีถัดไป
 • GPA เฉลี่ยสะสมต้ังแต่ม.4/ปวช.1 ไม่ต่ากว่า 3.50 หรือ GPA เฉลี่ยสะสม 3.30 – 3.49 และมี JLPT N2 หรือ ผลสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป (การฟัง-การอ่าน) อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

สาขาที่สามารถเรียนได้

ระยะเวลาการให้ทุน

ระยะทุน 4 ปี และ 6 ปี สำหรับนักเรียนที่ศึกษาด้าน Medicine, Dentistry, Veterinary Medicine และสำหรับนักศึกษาที่เรียน Pharmacy คอร์ส 6 ปี

MEXT ออกค่าใช้จ่ายอะไรให้บ้าง?

 1. ทาง MEXT จะให้ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 117,000 เยนper month. และเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาเพิ่มอีก 2,000 เยน หรือ 3,000 เยนต่อเดือน
 2. ทาง MEXT จะออกค่าเรียนให้ทั้งหมดตั้งแต่การสมัคร
 3. ทาง MEXT จะออกค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางที่ประเทศญี่ปุ่นให้ทั้งหมด
 4. ทาง MEXT จะออกค่าตั๋วเดินทางไปกลับประเทศไทยให้

เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง?

ขั้นตอนในการสมัคร

 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าสอบที่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น สงขลา

MEXT Scholarship Section

Japan Information ServiceEmbassy of Japan 177 Witthayu Road,Lumpini, Patumwan,Bangkok 10330

ที่อยู่จัดส่งเอกสารสมัครทุน สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าสอบที่ เชียงใหม่

MEXT Scholarship Section

Consulate-General of Japan in Chiang Mai Unit 104-107 Airport Business Park,90 Mahidol Road,T. Haiya, A. Muang,Chiang Mai 50100

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น(เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)
 • หลังจากผ่านสัมภาษณ์เราต้องติดต่อและส่งเอกสารไปยังกระทรวงการศึกษาของญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ญี่ปุ่นตอบรับและเซ็นเอกสารให้
 • เมื่อได้รับทุนแล้วจะต้องไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ต่อให้เรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ก็แนะนำให้เรียนคอร์สที่ภาษาจากมหาวิทยาลัยมีให้ค่ะ เพราะนักเรียนทุนส่วนใหญ่ก็จะเรียนกันหมด เนื่องจากว่าภาษาญี่ปุ่นมีประโยชน์อย่างมากต่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งเพื่อได้รู้จักสังคมใหม่ ๆ และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้น แต่ถ้าได้คะแนนสอบวัดระดับที่สูงแล้ว ไม่ได้ต้องเรียนก็ได้ค่ะ
 • หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการขอทุนทั้งหมดแล้ว ผู้สมัครจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกนะคะ ช่วงเวลาที่สอบอยู่ประมาณกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี ถ้าสามารถสอบเข้าได้ก็ถือว่าสามารถเข้าเรียนและได้รับทุนตลอดระยะเวลาในการเรียนเลยค่ะ

ใครที่อยากไปเรียนญี่ปุ่นและแถมได้โปรไฟล์ที่ดีกลับมาด้วยเพราะเป็นเด็กทุนมง ก็สามารถสมัครได้เลยนะคะ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคมนี้แล้ว ขอให้โชคดีค่ะ