สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากสอบเข้าคณะทางด้าน Medicine ที่ UK นอกจากเตรียมความพร้อมในด้าน academic & personal statement แล้ว ยังต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสอบข้อสอบ admission เฉพาะทางเพิ่มเติมด้วย ซึ่งข้อสอบเฉพาะทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยใน UK นิยมใช้ก็คือ BMAT (The BioMediacal Admissions Test) และ UCAT(University Clinical Aptitude Test) แต่จากที่มีการประกาศยกเลิกการสอบ BMAT อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป ทำให้ University ที่เคยใช้ BMAT บางแห่ง เช่น University of Leeds และ Keele University ก็ได้เปลี่ยนไปใช้ UCAT ตั้งแต่สำหรับการเข้าปี 2024 แล้ว รวมทั้ง Imperial College London ที่ได้มีประกาศออกมาว่าจะเปลี่ยนมาใช้ UCAT ตั้งแต่ในปี 2025 เช่นกัน

และล่าสุด อีกหนึ่ง university ที่ประกาศว่าจะใช้ UCAT แทน BMAT สำหรับการสอบเข้าคณะ medicine ในปี 2025 ก็คือ University College London (UCL) นั่นเองค่ะ ทำให้ตอนนี้เหลือ universities ของ UK ที่เคยใช้ BMAT และยังไม่ประกาศชัดเจนว่าจะใช้ข้อสอบตัวไหนแทน ก็คือ University of Cambridge, University of Oxford, Lancaster University และ Brighton and Sussex Medical School นั่นเองค่ะ

University NameCurrent DecisionDate Implemented
University of LeedsMedicine and Dentistry Applicants will sit the UCAT.2023 (2024 Entry)
Keele University (overseas applicants)Medicine Applicants will be sitting the UCAT.2023 (2024 Entry)
Imperial College LondonMedicine Applicants will be sitting the UCAT.2024 (2025 Entry)
University College London (UCL)Medicine Applicants will be sitting the UCAT2024 (2025 Entry)
University of OxfordTBCTBC
University of CambridgeTBCTBC
Lancaster UniversityTBCTBC
Brighton and Sussex Medical SchoolTBCTBC

ณ ตอนนี้ยังมีอีกหลาย university ที่ยังไม่ได้ประกาศว่าจะใช้อะไรแทน BMAT แต่หลายๆที่ ก็ประกาศใช้ UCAT แทนแล้ว เรามาทำความรู้จักข้อสอบ UCAT กันค่ะ

UCAT (University Clinical Aptitude Test) เป็นข้อสอบแบบ computer-based ที่วัดความถนัดทางคลีนิค สำหรับคัดเลือกผู้ที่สมัครเรียนต่อทางการแพทย์และทันตแพทย์ เป็นการสอบแบบ  multiple-choice ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

  • Verbal Reasoning วัดความสามารถในด้านความเข้าใจ การตีความ การวิเคราะห์ การให้เหตุผล รวมถึง literacy skills จำนวน 44 ข้อ
  • Decision Making วัดความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อน ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และการตัดสินใจ รวมถึงการประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จำนวน 29 ข้อ
  • Quantitative Reasoning วัดความสามารถของคุณในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข ตีความข้อมูล และหักเชิงตรรกะโดยใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ จำนวน 39 ข้อ
  • Abstract Reasoning วัดความสามารถในการอนุมานความสัมพันธ์จากข้อมูล ระบุรูปแบบ และตัดสินใจเชิงตรรกะโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นภาพและข้อมูลเชิงนามธรรม จำนวน 50 ข้อ
  • Situational Judgement วัดความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางจริยธรรมหรือทางวิชาชีพต่างๆ จำนวน 69 ข้อ

จะเห็นได้ว่า UCAT นั้น จะเน้นเรื่อง skill และ aptitude ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับคนที่จะเป็นหมอค่อนข้างมาก น้อง ๆ ที่ตั้งใจสมัครเรียนต่อทางสายนี้ ควรเตรียมตัวให้ดี และสิ่งสำคัญก็คือมั่นใจแล้วจริง ๆ ว่าเรารักที่จะเรียนและทำในอาชีพนี้ อีกอย่างก็คือต้องคอยเช็คเงื่อนไขว่าใน university ที่เราต้องการไปเรียนนั้น เค้ามีข้อกำหนดอะไรบ้าง เนื่องจากข้อกำหนดการรับเข้าเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละ university และโปรแกรมที่สนใจโดยเช็คที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ university หรือติดตามการอัพเดตข้อมูลจากทางเราได้นะคะ หรือถ้าใครต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทีมงานของเราได้เสมอค่ะ 

ขอให้ทุก ๆ คนโชคดีและได้เรียนในสิ่งที่รักนะคะ

APSthai : The Best Education In Your Own Version